Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Van der Knaap rondt verkenning af

22 okt 04

Minister De Geus van Sociale Zaken gaat volgende week mogelijk weer met de sociale partners praten over het conflict over onder meer VUT en prepensioen, WAO en WW, zo is in welingelichte kring vernomen.

Sinds het Voorjaarsoverleg in mei stuk liep zijn er geen onderhandelingen meer gevoerd tussen leden van het kabinet en werkgevers en werknemers. Dit weekeinde zal staatssecretaris Van der Knaap van Defensie, die als 'verkenner' van De Geus optreedt, zijn gesprekken met de sociale partners afronden en daarover aan de minister rapporteren. Die spreekt vervolgens met premier Balkenende en vice-premier Zalm, verwachten ingewijden.

In dat overleg wordt bepaald hoe het kabinet verder zal opereren. Vrijdag voerde Van der Knaap een tweede ronde van gesprekken met werkgevers- en werknemersorganisaties. Vakcentrale FNV kwam niet op gesprek. De FNV wilde alleen komen als Van der Knaap echte onderhandelingsruimte kon laten zien of interessante voorstellen kon voorleggen. "Wij komen niet langs puur voor het vaststellen van een gespreksverslag", zei de FNV donderdag.

De andere gesprekspartners van Van der Knaap beoordeelden de gesprekken verschillend. Vakcentrale CNV was teleurgesteld. Van der Knaap kon niet aangeven of het kabinet bereid is te praten over alle onderwerpen, zoals VUT, prepensioen, WAO en WW, aldus CNV-bestuurder Van Splunder. "Wij moeten wel een signaal krijgen of het daartoe bereid is."

Het CNV vindt dat premier Balkenende de regie moet nemen in het conflict tussen de vakbeweging en het kabinet. Een telefoontje van de premier zou het CNV zeer op prijs stellen. De MHP concludeerde vrijdag na het gesprek met de staatssecretaris dat Van der Knaap "niet bij voorbaat heeft gezegd dat er niet over onderwerpen gesproken kan worden".

MHP-onderhandelaar W. Muller verwacht dat het kabinet het geduld van sociale partners "nog enigszins op de proef zal stellen". De volgende gespreksronde met De Geus zal weer verkennend zijn, maar dat moet toch echt de laatste keer zijn, aldus Muller. Hij verwacht dat het kabinet uiterlijk volgende week met concrete onderhandelingsruimte komt.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW had "wel een beetje de indruk" dat het kabinet bereid is te praten over VUT en prepensioen. "Van der Knaap wil echt openingen zoeken. Dat betekent dat het kabinet echt openingen heeft", aldus directeur sociale Zaken Van der Braak.

De vakcentrales FNV, CNV en MHP eisen van het kabinet onderhandelingsruimte op de dossiers prepensioen en levensloop, herziening van de WAO en de WW. Bovendien moet volgens de vakbeweging het kabinetsplan van tafel om sector-CAO's met loonstijgingen niet meer algemeen verbindend te verklaren voor hele bedrijfstakken.

Het kabinet heeft al diverse malen laten doorschemeren dat het met de sociale partners zaken denkt te kunnen doen over onderwerpen als de levensloopregeling, spaar-VUT, deeltijdpensioen en een voorziening voor werknemers met slijtende beroepen. Begin deze week leek FNV-voorzitter De Waal daar positief op te reageren, maar in de dagen daarna verhardde zijn toon weer.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief