Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

College wijst conclusie Rekenkamer Rotterdam af

26 okt 04

Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam vindt niet dat het door scherper op te letten, eerder had kunnen ingrijpen in de affaire bij het Havenbedrijf Rotterdam.

In een reactie stelt het college dat het dinsdag gepresenteerde onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam geen nieuwe feiten aan het licht heeft gebracht en dat het de belangrijkste conclusies van eerdere onderzoeken bevestigt. "Het door de rekenkamer genoemde verhoogd risico kan hooguit met de kennis van vandaag en dus achteraf worden geconstrueerd."

Burgemeester en wethouders houden vast aan de conclusie uit het eerder gepresenteerde rapport-Lemstra. "Naar het oordeel van het college blijft die conclusie onverkort overeind: door onjuiste, inadequate en niet-tijdige informatievoorziening heeft de gemeente Rotterdam haar verantwoordelijkheid niet kunnen waarmaken."

In tegenstelling tot de rekenkamer denkt het college niet dat het met tijdig verscherpt toezicht wel de bestuurlijke verantwoordelijk had kunnen waarmaken. Ook al omdat niet alle vier door de Rekenkamer Rotterdam genoemde signalen het college bereikten.

"De vier signalen waren er wel, maar slechts twee bereikten het stadsbestuur. Het eerste betrof een gerucht dat circuleerde op het ministerie van Defensie. Dat gerucht is nagetrokken en kon niet worden bevestigd. Het tweede signaal betrof de brief van de Commerzbank, gedateerd 4 mei 2004. Op dat signaal is, zoals de rekenkamer opmerkt, adequaat gereageerd door onmiddellijk financieel-juridisch onderzoek te gelasten."

Voor burgemeester en wethouders is duidelijk dat de "keuzes die de voormalig directeur van het Havenbedrijf heeft gemaakt, de kern vormen van het probleem". Daarbij is vast komen te staan, vindt het college, dat "het controlesysteem goed in elkaar zit". "Wel is de rekenkamer kritischer dan professor Lemstra over de hantering van dit systeem. Het college heeft daar begrip voor: aan de werking van ieder systeem valt in beginsel iets te leren."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief