Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Zalm wil snel akkoord met bonden

30 okt 04

Het kabinet wil graag vóór 8 november een akkoord met de vakbeweging over de voorgenomen ingreep in vut en prepensioen. Over tien dagen debatteert de Tweede Kamer namelijk over een wetsvoorstel over die onderwerpen.

Vice-premier Zalm noemt het " plezierig" als er voor dat debat duidelijkheid is, met het oog op eventuele aanpassingen van het wetsontwerp. Zalm wilde verder geen details geven over het informele overleg dat de kabinetstop sinds een week voert met de top van de vakcentrales FNV, CNV en MHP. Zalm omschrijft de sfeer van het overleg als "zakelijk en constructief".

Zalm zei wel dat het kabinet de kern van de maatregel hoe dan ook overeind wil houden. Hij doelde daarmee op het kabinetsplan de fiscale aftrekbaarheid van de premies voor vut en prepensioen vanaf 2006 af te schaffen.

Het kabinet wil wel kijken naar een regeling voor werknemers met lichamelijk zeer belastend werk. De Tweede Kamer had daar in een motie al om gevraagd. Ook onderwerpen als spaar-vut en deeltijdpensioen zijn voor het kabinet bespreekbaar.

Wanneer de 'echte' onderhandelingen beginnen, is nog steeds onduidelijk. Volgens Zalm worden de gesprekken pas formeel als er een redelijke kans is op succes. Wanneer dat zal zijn, zei de vice-premier niet te kunnen inschatten.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief