Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet en sociale partners bijeen voor overleg

5 nov 04

Kabinet, werkgevers en werknemers zijn vrijdagavond in Den Haag bijeengekomen voor sociaal overleg. Zij hopen afspraken te maken over VUT en prepensioen, WAO, WW en loonmatiging.

Het is voor het eerst sinds het stuklopen van het Voorjaarsoverleg in mei dat de partijen weer formeel met elkaar praten. Wel hebben er de afgelopen weken geheime besprekingen plaatsgehad, vooral tussen kabinet en vakcentrales. Die zijn elkaar daarbij fors genaderd.

Het is lang onzeker geweest of de werkgevers vrijdagavond ook zouden aanschuiven. Pas in de loop van vrijdagmiddag besloten VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland daartoe, na langdurig beraad met de werknemers. De werkgevers waren op onderdelen niet tevreden over de concept-afspraken tussen kabinet en bonden, vooral over de WAO en loonmatiging.

CNV-voorzitter Terpstra toonde zich vrijdagmiddag verheugd dat de werkgevers aanschuiven. Hij sprak van "een goede opmaat" naar het overleg. FNV-voorzitter De Waal verwacht dat de onderhandelingen tot diep in de nacht zullen duren. "Ik geef geen garanties." Voorzitter J. Schraven van VNO-NCW: "Een akkoord zit erin. Het hangt af van hoe gematigd de partijen zich opstellen."

Vice-premier Zalm toonde zich na afloop van de ministerraad optimistisch. Hij zei "goede hoop" te hebben op een akkoord. Het kabinet hoopt volgens hem vurig dat het poldermodel nu weer in ere wordt hersteld en dat er meer steun komt voor het hervormingsbeleid van het kabinet.

Premier Balkenende zei na afloop van de EU-top in Brussel te hopen op een akkoord vrijdagavond. ,"Het feit dat er gepraat is een goede zaak. We weten allemaal dat het om lastige besluiten gaat, maar het kabinet heeft handreikingen gedaan." In het akkoord dat zich de afgelopen dagen aftekende tussen kabinet en vakbeweging was sprake van een flinke versoepeling van de levensloopregeling.

Het kabinet is bereid het maximale bedrag dat met deze regeling kan worden gespaard, te verhogen van 1,5 naar 2,1 jaarsalaris. Bovendien komt er een fiscale bonus van maximaal 183 euro per gespaard jaar. Ook kunnen werkgevers ook een fiscaal aftrekbare bijdrage storten in de verlofspaarpot van hun personeelsleden.

Het kabinet wil het bovendien mogelijk maken dat werknemers een deel van hun oudedagspensioen gebruiken om eerder met werken te stoppen. Dit is vooral interessant voor mensen die vroeg met werken zijn begonnen en daardoor meer dan veertig jaar hebben gewerkt. Zij zouden rond hun 60e met prepensioen kunnen en mensen die korter hebben gewerkt vanaf hun 62e.

Ook in de WAO wil het kabinet versoepelingen toepassen. Werknemers die een geringe kans hebben op herstel kunnen in de nieuwe opzet wel aanspraak maken op een WAO-uitkering. Eerst wilde het kabinet de nieuwe WAO alleen reserveren voor duurzaam arbeidsongeschikte werknemers. Bovendien hoeven mensen die al in de WAO zitten en die boven de vijftig zijn niet meer herkeurd te worden volgens de nieuwe strenge normen. Aanvankelijk waren alleen WAO'ers boven de 55 van deze strenge herkeuringen vrijgesteld.

In de WW wil het kabinet alle voorgenomen ingrepen opschorten tot de Sociaal-Economische Raad advies heeft uitgebracht over de toekomst van de werkloosheidswet. Dat betekent onder meer dat ook mensen die maar kort hebben gewerkt vooralsnog in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Welke afspraken er precies worden gemaakt over loonmatiging is nog niet duidelijk. De vakbeweging had het kabinet "uiterste terughoudendheid" willen beloven over de looneisen in 2005, maar die toezegging gaat de werkgevers niet ver genoeg.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief