Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Hoofdpunten uit het sociaal akkoord

7 nov 04

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het akkoord dat kabinet en sociale partners op 6 november hebben gesloten:

VUT en prepensioen
Het kabinet handhaaft zijn besluit om de fiscale aftrek van VUT- en prepensioenpremies per 1 januari 2006 te schrappen, met uitzondering voor de groep die per 1 januari 2005 55 jaar of ouder is. Als alternatief voor VUT en prepensioen komt er een levensloopregeling, waarmee werknemers kunnen sparen voor allerlei vormen van verlof. Deelname aan die regeling is vrijwillig.

Aanvankelijk zou met de levensloopregeling maximaal 1,5 jaarsalaris kunnen worden gespaard. In het sociaal akkoord is dat verruimd tot 2,1 jaar. De meeste pensioenregelingen gaan uit van een pensioen van 70 procent van het laatstverdiende jaarsalaris. Dat betekent dat werknemers met behulp van de levensloopregeling drie jaar eerder met werken kunnen stoppen. Op hun 62e dus.

Ook werkgevers mogen fiscaal aftrekbare bijdragen storten in de levenslooppot van hun personeel. Werknemers die niet willen meedoen aan de levensloopregeling, krijgen hun werkgeversbijdrage uitgekeerd. Ze moeten daarover dan wel belasting betalen. Hiermee wordt deelname aan de levensloopregeling gestimuleerd.

Om deelname aan de levensloopregeling aantrekkelijker te maken voor de lage inkomens voert het kabinet een belastingvoordeeltje van maximaal 183 euro per gespaard jaar in.

Het kabinet gaat het mogelijk maken dat werknemers het geld dat ze gespaard hebben voor hun oudedagsvoorziening, deels kunnen gebruiken om eerder dan op hun 65e met pensioen te gaan. De meeste pensioenregelingen gaan ervan uit dat in veertig jaar voldoende is gespaard voor een oudedagspensioen van 70 procent van het laatste salaris.

Wie langer dan veertig jaar werkt, kan dus extra sparen en daardoor eerder met pensioen. Deze regeling is vooral van belang voor mensen die jong met werken beginnen. Vaak zijn dat mensen met slijtende beroepen, zoals bouwvakkers. Zij kunnen door de nieuwe afspraak rond hun 60e van hun pensioen gaan genieten.

WAO
Het nieuwe WAO-regime, dat eveneens per 1 januari 2006 ingaat, wordt versoepeld.

Volgens de oorspronkelijke kabinetsplannen zouden alleen werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt worden, nog in aanmerking komen voor een WAO-uitkering. Maar volgens het sociaal akkoord komen ook zieke werknemers met een geringe kans op herstel straks nog in de WAO terecht.

Mensen die nu al in de WAO zitten en op 1 juli van dit jaar 50 jaar of ouder waren, worden niet herkeurd volgens de nieuwe, strenge regels. Aanvankelijk gold dit alleen voor bestaande WAO'ers boven de 55.

WW
Alle ingrepen in de WW die het kabinet wilde nemen - het schrappen van de WW voor mensen die maar kort hebben gewerkt, het aanscherpen van de toelatingseisen en het korten van een gouden handdruk op de WW-uitkering - gaan tot 1 april volgend jaar in de ijskast. Op die datum moet de Sociaal-Economische Raad met een advies over de toekomst van de WW zijn gekomen.

Loonmatiging
De vakbonden beloven volgend jaar uiterst terughoudend te zijn met looneisen in de marktsector. Inzet van het kabinetsbeleid blijft om de ambtenarensalarissen en uitkeringen volgend jaar te bevriezen.

(Bron: NOS nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief