Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Afspraken met bonden kosten 364 miljoen

9 nov 04

Het akkoord met de vakbonden en werkgevers over de VUT en het prepensioen kost het kabinet 364 miljoen euro in 2006. Dat hebben kringen rond het kabinet bekendgemaakt. Minister Zalm (Financiën) stuurt naar verwachting dinsdag nog een brief over de kwestie naar de Tweede Kamer. Donderdag praat de Kamer er over.

Zalm wilde eerder niets zeggen over de kosten van het akkoord. Hij verwees daarvoor naar de voorjaarsnota die begin 2005 de stand van de begroting weergeeft.

De kosten van het akkoord zullen naar verwachting na 2006 verder oplopen. Afgelopen vrijdagnacht sloten kabinet, werkgevers en vakbonden na massale demonstraties en langdurig overleg een sociaal akkoord. Daarin is vastgelegd dat het schrappen van de fiscale aftrek van VUT- en prepensioenpremies in 2006 gehandhaafd blijft. De levensloopregeling, waarmee werknemers kunnen sparen voor allerlei vormen van verlof, wordt vervolgens fors verruimd. Ook kunnen werknemers die meer dan veertig jaar hebben gewerkt, een deel van hun ouderdomspensioen naar voren halen. Hierdoor kunnen zij op hun 60e met werken stoppen.

Verder hebben kabinet en sociale partners afspraken gemaakt over hervormingen binnen de WAO en over loonmatiging.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief