Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet en Kamer blijven het oneens over godslastering

17 nov 04

Het kabinet en de Tweede Kamer worden het niet eens over de wettelijke mogelijkheden om smalende godslastering te bestraffen. Ondanks een gloedvol betoog van minister Donner van Justitie om de discussie hierover in deze roerige periode even te laten rusten, handhaaft D66 toch een motie om het betrokken artikel 147 'te heroverwegen'.

D66 had de motie op het laatste moment wel afgezwakt, onder zware druk van het CDA. Aanvankelijk wilde D66-Kamerlid Van der Laan in de motie zetten dat het artikel moet worden geschrapt. Desondanks heeft Donner de motie ten stelligste ontraden, omdat de teneur van de motie blijft dat het artikel weg moet.

Volgende week stemt de Kamer en waarschijnlijk steunt een meerderheid van PvdA, VVD, SP, GroenLinks en LPF het voorstel. Dat bleek woensdag in de Tweede Kamer in de laatste fase van de behandeling van de begroting van Justitie. De Kamer vindt dat er al andere wetsartikelen zijn om zowel gelovigen als niet-gelovigen op gelijke manier te beschermen tegen discriminatie en belediging.

"Waarom zou het erger zijn om domme christen te zeggen dan domme neger. Je moet het alletwee niet zeggen, maar de krenking is net zo diep", aldus Van der Laan. CDA, ChristenUnie en de SGP (samen 49 zetels) willen dat het artikel wel apart blijft bestaan.

De PvdA wil eerst nog fractieoverleg, maar Kamerlid Wolfsen zei dat het wetboek van strafrecht zo neutraal mogelijk moet zijn. "Als het artikel geen toegevoegde waarde heeft, kan het er wat ons betreft uit." Zijn partij is er alleen beducht voor dat in de beeldvorming nu de suggestie wordt gewekt dat godslastering niet meer bestraft wordt en dat iedereen anderen mag kwetsen.

De PvdA is er net als het CDA en het kabinet niet gelukkig mee dat juist nu de discussie over godslastering is opgelaaid. Het kabinet vindt dat intrekking van het artikel en de discussie daarover een "verkeerd signaal" afgeeft. Ze weten niet wat de gevolgen zijn voor de integratie en verdraagzaamheid.

Donner poogde de Kamer te overtuigen het onderzoek af te wachten over een mogelijke aanpassing van strafbaarstelling van belediging en godslastering. Van der Laan wil haar motie echter niet aanhouden. "We begrijpen dat Donner niet aanstuurt op een verschillende bescherming van personen. Maar toch blijft nu boven de markt hangen dat gelovigen vinden dat zij dieper gekrenkt kunnen worden dan anderen." Voor D66 is dat een fundamentele kwestie.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief