Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Aanpak terrorisme eerste speerpunt kabinet

22 nov 04

Terrorisme, drugshandel, mensenhandel- en smokkel, vuurwapens en explosieven en witwassen. Dat zijn de speerpunten van het kabinet voor de aanpak van de georganiseerde misdaad. De ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) hebben dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

De bewindslieden hebben een keuze gemaakt uit de lijst van 25 verschijnselen uit het dreigingsbeeld van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit is speciale aandacht voor de ICT-aspecten en de internationale, logistieke invalshoek.

Uit het dreigingsbeeld dat de KLPD eerder dit jaar opstelde kwam onder andere naar voren dat er op punten onvoldoende informatie is, waardoor witte vlekken ontstaan bij opsporing en vervolging van georganiseerde criminaliteit. Donner en Remkes willen die met een zogeheten 'intelligence'-agenda te lijf gaan.

Ze hebben het Openbaar Ministerie en de politie gevraagd om met een plan te komen om de witte vlekken in te vullen. Verder wordt er serieus werk gemaakt van betere informatieuitwisseling tussen diensten. Door de instelling van de Nationale Recherche en zes bovenregionale rechercheteams begin dit jaar gebeurt dat al.

Volgens Donner en Remkes laten die nu al "een positief effect op de slagkracht van de Nederlandse overheid" zien bij de bestrijding van zware of georganiseerde misdaad. De KLPD maakt eens in de twee jaar een dreigingsanalyse. Met de brief aan de Tweede Kamer reageren Donner en Remkes daarop.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief