Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Open brief van Ayaan Hirsi Ali

26 nov 04

Uitgesproken door Jozias van Aartsen tijdens de 116e Algemene Ledenvergadering van de VVD, d.d. 26 november 2004 te Noordwijkerhout.

Lieve liberalen, Dank voor uw steun, voor uw liefde en voor uw begrip. Niet alleen van de VVD en haar achterban, maar ook van zoveel anders politiek denkenden. Ik lees alles. Ik hoor bijna alles. Ik weet het en ik voel het, uw blijken van solidariteit.

De moord op mijn vriend Theo van Gogh is ongelooflijk. Dat alles maakt mij nog strijdbaarder en nog sterker. De moord op Theo ervaar ik ook als een poging van moord op de waarden van Verlichting, met als uitgangspunt de vrijheid van het individu, van de mens, van de man, van de vrouw. Dat houdt dus ook in, de vrijheid van gelovigen en ongelovigen, van Joden, Christenen, Moslims, Humanisten.

Zo afschuwelijk als ik de moord op Theo vind, zo afschuwelijk vind ik het in brand steken van scholen, moskeeën en kerken. Ik ben opgegroeid in een wereld waarin vrouwen niet vrij zijn, omdat ze vrouw zijn, waar homo's niet vrij zijn omdat ze homo zijn. Een omgeving van machtsmisbruik, van anarchie, van religieuze waanzin. Twaalf jaar ben ik nu in Nederland. Ik ben van Nederland gaan houden omdat ik hier vrij ben. Ik ben van Nederland gaan houden vanwege de waarden van de Verlichting.

Wat versta ik onder de vrijheid en de verantwoordelijkheid van elk individu? De mogelijkheid om door middel van kennis je leven te verbeteren. Kritisch denken is daarbij een voorwaarde, ook naar jezelf toe.

In een vrije samenleving gebouwd op de fundamenten van de Verlichting, mag je uitspraken en boeken en beelden die je niet aanstaan, bestrijden, weerleggen of weigeren er kennis van te nemen. Maar je mag nooit de denker, de schrijver, de kunstenaar om het leven brengen, bedreigen of intimideren.

Lieve liberalen, de moord op Theo van Gogh wijst ons allen, u en mij, op het feit dat deze gouden regel, geen geweld, niet vanzelfsprekend is voor iedereen. Liberalen hebben altijd voor vrijheid van meningsuiting gestreden en ik zou het niet waard zijn VVD'ster te zijn, als ik hiervoor ook niet zou strijden. Ik zal dat - zo beloof ik u - tot het einde van mijn leven doen. Ik had u dit zo graag zelf willen zeggen, maar ik vraag uw begrip dat ik u mijn gedachten op deze manier overbreng. Lieve liberalen, laten wij allen hiervoor strijden. Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Ayaan

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief