Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Balkenende betuigt respect voor prins Bernhard

1 dec 04

Premier Balkenende heeft met "intens meeleven" gereageerd op het overleden van prins Bernhard. In een verklaring die rechtstreeks door televisie en radio werd uitgezonden sprak zijn deelneming uit aan de koninklijke familie, die "opnieuw geconfronteerd worden met een groot verdriet".

Balkenende noemde Bernhard een "unieke persoonlijkheid", die grote betrokkenheid toonde bij het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog. Dankzij de prins, zo zei Balkenende, is de periode na de oorlog ordelijk verlopen.

Balkenende herinnerde ook aan de Lockheedaffaire in 1976, een moeilijke periode voor de prins. "Het tekent hem dat hij zich ook daarna met enthousiasme en optimisme is blijven inzetten voor de Nederlandse samenleving."

Ook politiek Den Haag heeft op het overlijden van Bernhard gereageerd. Tweede-Kamervoorzitter Weisglas legde de beraadslagingen stil nadat hij een korte verklaring had voorgelezen. Duidelijk werd dat de Kamer zal niet meer vergaderen tot de herdenking van de prins. Wanneer die zal plaatsvinden is nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zal de Kamer niet zo lang op non-actief zijn als bij het overlijden van prinses Juliana.

Vice-premier De Graaf (D66) noemde Bernhard een "bijzonder man met een bijzonder leven". Hij wees erop dat de prins veel heeft betekend voor mensen die de oorlog hebben meegemaakt, "maar zeker ook voor veel anderen".

Volgens De Graaf was de prins een vrije geest, zeker in het latere deel van zijn leven. "Niet alles is goed verlopen, maar veel mensen zullen met respect en bewondering terugkijken op zijn leven."

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken, die op het moment van het nieuws zijn begroting verdedigde in de Kamer, noemde het overlijden van prins Bernhard "een groot verlies voor de samenleving want prins Bernhard had grote vediensten". "Aan de ene kant heeft hij zich ingezet voor de publieke zaak en andere belangen van Nederland, aan de andere kant was het een mens die als mens geleefd heeft."

Het CDA is bedroefd en in gedachten bij de koningin, zijn kinderen en de rest van de koninklijke familie. CDA-fractievoorzitter Verhagen memoreert aan de "enorm belangrijke rol" die de prins vooral in de oorlog heeft gespeeld. "Hij was in die moeilijke tijd een grote steun voor veel Nederlanders." Verhagen prees Bernhards betrokkenheid bij de veteranen.

De fractie van de VVD in de Tweede Kamer zal de prins herinneren als een "man die zijn flair en charme heeft ingezet op vele terreinen". De liberalen roemden de rol die Bernhard speelde in de Tweede Wereldoorlog. "Zijn onverzettelijkheid en de camaraderie hebben veel betekend voor de veteranen. Met zijn ijzeren wil waarmee hij telkens tegenslagen te boven is gekomen en de vrijmoedigheid waarmee hij zijn mening gaf, heeft hij ook de jongere generatie aangesproken."

De PvdA roemt in een verklaring de rol van de prins bij de wederopbouw van Nederland en zijn inzet voor natuurbehoud in de wereld. Nederland verliest met Bernhard "een kleurrijk prins met een veelbewogen leven die op eigen wijze woelige periodes in de monarchie te boven is gekomen".

Fractieleider Halsema noemde Bernhard een "markante persoonlijkheid en een symbool van hoop tijdens de Duitse bezetting." SP-leider Marijnissen wijst erop dat Nederland ook een omstreden prins verliest. "Geruchten over een vermeend lidmaatschap van de NSDAP tijdens zijn studie, keerden steeds terug. De prins heeft de beschuldigingen altijd ontkend", aldus Marijnissen.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief