Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kamer wil grotere rol bij megaprojecten

15 dec 04

De Tweede Kamer wil een grotere rol bij besluiten over grote infrastructuurprojecten. De meerderheid is het eens met de aanbevelingen die de commissie-Duivesteijn daarover vandaag presenteerde.

De commissie vindt dat de Kamer nu niet goed in staat is om projecten te sturen en te controleren. Om dat te verbeteren zou de Kamer een eigen controlebureau moeten krijgen. De VVD zegt dat de aanbevelingen een cultuuromslag in de Kamer vergen. De partij vindt dat de Kamer veel eerder bij de besluiten moet worden betrokken. Het CDA kan zich daarin vinden.

Volgens de PvdA is het mede een kwestie van politieke wil om er echt iets van te maken. In de Kamer is ook begrip voor de aanbeveling van de commissie om nog geen besluit te nemen over aanleg van de Zuiderzeelijn. Duivesteijn zet vraagtekens bij nut en noodzaak van de aanleg van een snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en het noorden van het land.

De meeste fracties willen daar niet de conclusie aan verbinden dat de lijn er maar niet moet komen, maar er is wel veel twijfel. Groenlinks en de LPF vinden dat de voorbereidingen voor de aanleg moeten worden stilgelegd, zolang er niet meer duidelijk is over rendement en dergelijke.

De hardste reactie op het rapport komt van de SP. Die wil na het "Betuweschandaal" een zwarte lijst aanleggen van "liegende ministers en bestuurders", opdat ze nooit meer op zo'n post terechtkomen.

(Bron: nosnieuws.nl)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief