Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Gepensioneerden moeten meebetalen aan de AOW'

20 dec 04

Gepensioneerden moeten gaan meebetalen aan de AOW om de toekomst van de AOW te garanderen. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een advies in die richting, zo heeft een woordvoerster van de vakcentrale FNV maandag bevestigd.

De federatieraad van de vakcentrale moet zich nog over het conceptadvies buigen. Ouderen die alleen AOW ontvangen of mensen met een klein aanvullend pensioen worden in het voorstel vrijgesteld van premieheffing.

Het advies van de SER, waarin de vakbeweging, werkgevers en kroonleden zijn vertegenwoordigd, is gericht aan de Tweede Kamer. Die had daar in mei om gevraagd. In het conceptadvies, dat later deze week nog in de SER wordt besproken, stelt de SER verder dat verhoging van de AOW-leeftijd nog niet nodig is.

Wel zou de raad voordelen zien in het flexibiliseren van de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan. Wie ervoor kiest op hogere leeftijd op te houden met werken, krijgt dan een hogere AOW-uitkering. Volgens vakcentrale CNV is over die flexibilisering binnen de SER nog geen overeenstemming.

Het CNV, die wel achter de voorstellen over premieheffing staat, is hier niet voor. Door de vergrijzing stijgen de komende decennia de AOW-uitgaven. De kosten worden nu betaald uit een premie op het inkomen van mensen beneden de 65 en uit een rijksbijdrage uit de belastinginkomsten.

Door ook gepensioneerden premie te laten betalen, worden de kosten evenwichtiger over de generaties verspreid. De FNV-woordvoerster noemt het een signaal aan jongeren. Het CDA reageert terughoudend op het advies. Volgens vice-voorzitter Verburg kan er in elk geval op korte termijn geen sprake van zijn dat 65-plussers AOW-premie gaan betalen. "En voor de lange termijn wil ik dit advies eerst in zijn samenhang bestuderen", zegt Verburg.

Haar VVD-collega De Vries heeft niet lang bedenktijd nodig. "Wij voelen hier geen biet voor," zegt ze. "Deze maatregel is niet nodig. Je moet zorgen dat er genoeg mensen aan de slag komen. Dan komt er meer aan premies binnen en blijft de AOW betaalbaar. Dan hoef je de AOW'ers niet te pakken."

De PvdA is wel voorstander van de maatregel. Volgens Kamerlid Depla kan daarmee voorkomen worden dat de AOW-leeftijd omhoog moet. Depla kiest dan wel voor de vorm waarbij een deel van de AOW uit de belastingen wordt betaald. De hogere inkomens (inclusief de gepensioneerden onder hen) dragen dan vanzelf meer bij dan de lagerbetaalden. In het verkiezingsprogramma van de PvdA wordt hier al voor gepleit.

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken zegt in een reactie dat het kabinet geen voornemens heeft om gepensioneerden AOW-premie te laten betalen. "Dit is een advies aan de Tweede Kamer. Ik wacht met belastingstelling op de reacties", laat Van Hoof via een woordvoerster weten.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief