Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet bestrijdt terreur met nieuwe maatregelen

24 jan 05

Het kabinet heeft maandag nieuwe maatregelen aangekondigd om terrorisme in Nederland tegen te gaan. Zo kunnen mensen van wie de overheid denkt dat ze zich mogelijk aan terreurdaden schuldig zullen maken, een verbod opgelegd krijgen om in de buurt van bepaalde gebouwen of personen te komen.

De ministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken kondigen in hun brief over terrorismebestrijding aan de Tweede Kamer ook aan dat de inlichtingen-, beveiligings- en opsporingsdiensten er de komende vijf jaar bijna zeshonderd arbeidsplaatsen bij krijgen.

De ministers hebben Schiphol aangewezen als permanent veiligheidsgebied. Dat betekent dat politie en marechaussee op het hele terrein van de luchthaven, dus ook in het publieke gedeelte, preventief mogen fouilleren. Ook op de overige internationale luchthavens in Nederland krijgen de autoriteiten die bevoegdheid binnenkort.

Een van de andere maatregelen is de invoering in maart van een systeem van kleurcodes die horen bij een terroristische dreiging. Het 'alerteringssysteem' telt drie kleurcodes: geel (lichte dreiging), oranje (matige dreiging) en rood (hoge dreiging). Ook de Nederlandse Spoorwegen, de gemeente Rotterdam en drink- en elektriciteitsbedrijven krijgen daar mee te maken. Op basis van de code moeten de organisaties bepaalde beveiligingsmaatregelen nemen.

De partijen in de Tweede Kamer reageerden verdeeld op de voorstellen van het kabinet. Het CDA prees de "indrukwekkende reeks maatregelen". De VVD noemde de voorstellen "bemoedigend" en stelde dat het kabinet op de goede weg is. De coalitiepartij was tot dusver een van de grootste critici van de terreuraanpak.

Coalitiepartij D66 vindt de maatregelen nog onvoldoende. D66-leider Dittrich vreest dat de vrijheden van de hele bevolking in de knel kunnen komen, omdat nu mensen die nog niet verdacht zijn van een misdrijf, ook een verbod opgelegd kunnen krijgen.

Ook de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks zijn nog niet tevreden over de aanpak van terreur. "Aan de eerdere kritiek van wel woorden en geen daden is nog maar gedeeltelijk tegemoet gekomen", concludeerde PvdA-Kamerlid Van Heemst. De bedoelingen zijn volgens hem goed, maar het kabinet blijft nog te veel steken in vaagheden.

Volgens GroenLinks keren de verantwoordelijke ministers zich "onverantwoordelijk sterk" tegen de randverschijnselen van terrorisme door het verheerlijken of goedpraten van terroristische misdrijven strafbaar te stellen. De partij wees erop dat er al veel strafwetten bestaan om het aanzetten tot haat en geweld aan te pakken en dat het dus niet nodig is "cruciale burgerlijke vrijheden verder in te perken".

Donner erkende in een toelichting dat bij bepaalde maatregelen aan fundamentele vrijheden van mensen gekomen kan worden. Hij wees erop dat het strafrecht langzaam aangepast wordt aan de huidige tijd, zodat justitie zich steeds pro-actiever probeert op te stellen om misdrijven te voorkomen.

De minister noemde het voorbeeld van iemand die heeft deelgenomen aan een trainingskamp van extremisten in Pakistan. Zoiets is volgens de wet niet verboden, maar kan toch aanleiding vormen om iemand "beter in de gaten te houden". Een dergelijk persoon zou bijvoorbeeld het verbod kunnen krijgen om zich in de buurt van Schiphol of van het Binnenhof te bevinden. Ook zou hij verplicht kunnen worden zich regelmatig op het politiebureau te melden.

De politieke partijen zijn overigens tevreden over de personele uitbreiding van de inlichtingen- en opsporingsdiensten. Het kabinet heeft daar voor volgend jaar 48 miljoen euro gereserveerd. Dat bedrag loopt op tot meer dan 95 miljoen euro in 2009. Aangevuld met al eerder toegezegd geld gaat het om ongeveer 130 miljoen euro per jaar.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief