Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Inspectie: onaanvaardbare risico's in Den Engh

27 jan 05

Personeelsleden en pupillen van de justitiële jeugdinrichting Den Engh, gevestigd in Den Dolder en Ossendrecht, lopen onaanvaardbare risico's bij het terughalen van weggelopen jongeren. Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg in een maandag gepubliceerd onderzoek naar mogelijke misstanden bij Den Engh.

De risico's ontstaan volgens de inspectie doordat de leiding van de gesloten instelling de wettelijke regels te ruim interpreteert, waardoor personeel en jeugdigen "grensoverschrijdend handelen".

Ook de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) van het ministerie van Justitie stuurt "onvoldoende" bij. Medewerkers van Den Engh halen ontsnapte jongeren vaak zelf terug, wat volgens de inspectie gevaarlijk kan zijn voor zowel het personeel als de jongeren en omwonenden.

Ook constateert de inspectie dat Den Engh niet alle ontsnappingen en geweldsincidenten jegens personeelsleden aan de DJI meldt. Daardoor is de kans groot dat de DJI onbetrouwbare informatie aan minister Donner (Justitie) levert, waardoor hij de Tweede Kamer onvolledig informeert, aldus de inspectie. Tussen januari 2003 en september 2004 werden 33 ontvluchtingen wel gemeld en 28 niet.

De vakbond Abvakabo FNV eist dat minister Donner direct ingrijpt om een einde te maken aan de misstanden bij Den Engh. In de inrichting is nog altijd sprake van een "verstikkend werkklimaat, een afrekencultuur en het structureel overtreden van regels, met aanzienlijke risico's voor personeel, jeugd en omgeving", aldus de bond. Kritiek op de directie of de opvoedingsmethodiek van Den Engh worden volgens Abvakabo niet getolereerd.

Volgens minister Donner toont het rapport aan dat van de grote misstanden bij Den Engh die media hadden gemeld, niets is gebleken. Wel moet de relatie tussen de DJI en de inrichting verbeteren. De aanbevelingen van de inspectie moeten volgens Donner zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Den Engh biedt plaats aan 184 jongeren met ernstige gedragsproblemen en telt driehonderd medewerkers.

De directie van Den Engh wil pas op het rapport van de inspectie reageren, als Donner er definitieve uitspraken over heeft gedaan, aldus een woordvoerster.

De VVD, die in april vorig jaar op het onderzoek had aangedrongen, vindt dat Donner veel te "laconiek" met de signalen van onregelmatigheden bij Den Engh is omgegaan. Volgens de partij moet de minister zo snel mogelijk maatregelen nemen en op gezette tijden gaan controleren of de directie zich aan de regels houdt.

Ook wil Tweede-Kamerlid Örgü weten waarom Donner er niets aan heeft gedaan dat Den Engh de regels voor ontsnappingen op zijn eigen wijze uitlegt.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief