Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA-leden kiezen voor nieuwe beginselen

29 jan 05

De PvdA heeft een nieuw beginselprogramma. Tijdens het partijcongres in Delft namen de PvdA-leden zaterdag de zeven pagina's tellende tekst bijna zonder wijzigingen over. Daarmee is het oude beginselprogramma, dat dateerde van 1977, vervangen.

Kern van de nieuwe beginselen is het recht op een fatsoenlijk bestaan. Iedereen moet volgens het manifest kunnen rekenen op een "dusdanig niveau van bestaanszekerheid dat men volwaardig aan de samenleving kan deelnemen". De nieuwe beginselen zijn moderner en liberaler dan het stuk uit 1977, waarin onder meer nog sprake was van de nationalisering van de banken, maar traditionele waarden als rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid staan nog steeds centraal.

De partijleden kozen ook voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester, niet voor een door het volk gekozen eerste burger. PvdA-leider Bos heeft liever dat de bevolking mag kiezen, maar hij en de PvdA-fractie legden zich vorig najaar neer bij de wil van de partij.

Tijdens het congres maakte Bos duidelijk dat hij kritisch is over zijn eigen rol in de discussie. Bos vindt dat in de media het beeld ontstond dat hij de uitslag van het partij-referendum niet serieus nam en dat zijn persoonlijk uitgedragen standpunt bijdroeg aan "verwarring en twijfel". De PvdA-leider zei die gang van zaken te betreuren en sprak over "leerpunten" voor zichzelf.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief