Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Brussel reageert niet op Nederlandse debat kernenergie

16 feb 05

Europees milieucommissaris Dimas wil geen positie innemen in de discussie over het gebruik van kernenergie om internationale klimaatdoelstellingen te halen. Deze discussie woedt nu ook in Nederland. Minister Bot van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Van Geel van Milieu pleitten de afgelopen dagen voor meer kernenergie. Andere maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn volgens hen onvoldoende.

"Het is aan lidstaten om te beslissen of zij vinden dat dit een goede manier is om de opwarming van de aarde tegen te gaan", zei Dimas woensdag tijdens een persconferentie in Brussel over het in werking treden van het klimaatverdrag van Kyoto.

De Griekse christen-democratische eurocommissaris wees woensdag wel uitgebreid op de nadelen die zijn verbonden aan kernenergie. Buiten het afval- en opslagprobleem noemde hij ook de hoge kosten die zijn verbonden aan de opwekking van nucleaire energie en de bouw van installaties. "Maar kernenergie is natuurlijk wel een schone vorm van energie", aldus Dimas.

De milieucommissaris wil ook na het verstrijken van de termijn voor de Kyoto-afspraken de uitstoot van broeikasgassen blijven bestrijden. Daarbij wil hij 15 tot 50 procent onder het niveau van 1990 uitkomen. In het Japanse Kyoto spraken 140 landen enkele jaren geleden af uiterlijk in 2012 de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) 5 procent onder het niveau van 1990 uit te laten komen. De EU zal zelfs 8 procent onder de uitstoot van 1990 gaan zitten.

Volgens Dimas ligt de EU goed op koers. Wel vindt hij dat Groot-Brittannië snel een regeling moet invoeren voor het verkopen van uitstootrechten voor bedrijven, die al voldoende milieumaatregelen hebben genomen. Zij kunnen die rechten verkopen aan bedrijven die nog niet genoeg hebben gedaan. Dit kan ondernemers stimuleren meer te doen aan een lagere uitstootvan CO2, dat juist opwarming van de aarde veroorzaakt.

De Griekse eurocommissaris vierde het begin van Kyoto woensdag in Brussel tijdens een receptie met ambassadeurs van de 140 landen die het verdrag hebben ondertekend. De Amerikaanse en Australische ambassadeurs zijn daarbij niet uitgenodigd, omdat hun land het verdrag niet heeft ondertekend.

Dimas denkt niet dat hij de Verenige Staten vlak voor het bezoek van president Bush aan Brussel, begin volgende week, voor het hoofd stoot. Hij hoopt dat in Brussel toch weer enige toenadering tot de VS op het gebied van klimaatafspraken mogelijk is.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief