Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

NOVA commentaar: het referendum

31 mei 05

NOVA commentaar: het referendum

Het referendum over de Europese grondwet maakt veel los bij de NOVA kijkers. Het aantal reacties dat we hierover krijgen is veel hoger dan bij de meeste andere onderwerpen. In sommige mails wordt ons verweten dat NOVA alleen maar voorstanders van de Europese grondwet aan het woord zou laten.

In onze serie De Zeepkist zijn exact even veel vóór als tegenstanders aan het woord gelaten (15-15). Ze zijn allemaal terug te zien. De inhoud van die stemadviezen zijn geheel voor rekening van de mensen op de zeepkist. De NOVA redactie is noch voor, noch tegen de Europese grondwet.

In de NOVA studio hebben we een groot aantal voor en tegenstanders uitgenodigd waaronder: Wim Kok (voor) Geert Wilders (tegen) Balkenende/Zalm/Brinkhorst (voor), Frits Bolkestein (kritisch voor), Wouter Bos (voor) Tiny Kox (tegen) Bart Jan Spruijt (tegen), Andre Rouvoet (tegen), Femke Halsema (voor) en Thomas von der Dunk (tegen).

NOVA is geen voorlichtingsprogramma van de referendum commissie of van de SP of ChristenUnie. NOVA is een onafhankelijk journalistiek programma en als het ja-kamp politiek in de problemen zit horen we daar aandacht aan te besteden. Zoals we dat moeten doen als het nee-kamp onhoudbare argumenten hanteert.

Dat we iemand uitnodigen wil natuurlijk niet zeggen dat we het met zijn/haar standpunt eens of oneens zouden zijn. Onze presentatoren horen iedereen kritisch aan de tand te voelen of het nu een voor- of tegenstander van de grondwet is. Je kan van mening verschillen of dat kritisch genoeg gebeurt of misschien te kritisch. We krijgen beide reacties, meestal afhankelijk van het eigen standpunt van de afzender.

Zowel voor als tegenstanders van de grondwet signaleren een grote kloof tussen de politieke elite en de politiek. NOVA beoogt die te verklaren zoals een achtergrondrubriek dat hoort te doen. In veel reportages is soms felle kritiek te zien op politici die zich weinig van de bevolking zouden aantrekken. Ook dat is geen mening van NOVA maar de illustratie van de stemming in het land.

In het verleden rond de opkomst van Fortuyn is de media (en de politiek) verweten geen oog te hebben voor wat er in de samenleving leeft. De redactie van NOVA let daar scherp op. Maar het uitgangspunt van NOVA is dat we kijkers niet lastig moeten vallen met de meningen van onze verslaggevers of presentatoren. De oordeelsvorming kunnen we het beste aan de kijkers zelf overlaten. Die zijn daar heel goed toe in staat.

Hoofdredactie NOVA

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief