Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Hof en rechtbank: een korte uitleg

12 sep 05


Een verdachte van een strafbaar feit wordt vervolgd door een Officier van Justitie. In samenwerking met de politie brengt de Officier van Justitie de verdachte voor de rechter. In het strafdossier staan alle bewijsmiddelen, zowel belastend als ontlastend bewijs. Daar moeten de rechters over oordelen.

Als de verdachte in eerste aanleg wordt veroordeeld, motiveert de rechter dat in zijn vonnis. De veroordeelde kan dan in hoger beroep bij het Hof. Ook de Officier van Justitie kan in beroep gaan. Bijvoorbeeld omdat hij de straf te laag vindt, of omdat hij het op onderdelen niet met het vonnis eens is.

Bij het Hof heet de Officier van Justitie, advocaat-generaal. De rechters heten dan raadsheren. De zaak wordt daar volledig opnieuw behandeld. Alle bewijsmiddelen uit het strafdossier kunnen dan opnieuw worden getoetst.

Wanneer de raadsheren van het gerechtshof ook weer een veroordeling uitspreken, dan rest de veroordeelde nog een mogelijkheid. Hij kan in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Dat is het hoogste rechtscollege. De zaak wordt daar niet op inhoudelijke-, maar louter op juridische gronden beoordeeld.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief