Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Uitgeschreven tekst videotestament Samir A.

4 nov 05

Samir komt in beeld en leest de volgende tekst voor:

In naam van Allah, de Barmhartige, de Erbarmer. Veel lof en dank aan Allah. Lof aan Allah…….

En vervolgens:

Ik ben, Samir. Ik richt vandaag mijn boodschap en mijn adviezen aan de moslims in Europa, tevens aan mijn ouders en mijn familie, aan alle mijn broeders in de gevangenissen van de Tawaghi en aan de Nederlandse regering en diens volk.

Wat mijn boodschap aan de moslims betreft, aan hen die net als wij geloven dat er geen God is dan Allah, aan hen die de Taghoet verwerpen en in Allah geloven. Ik zweer op Allah dat dit niet meer dan twee woorden zijn: "Verover of je wordt veroverd". Wat vinden jullie voor onze onderdrukte broeders in Afghanistan, in Tsjetsjenië, in Irak, in Palestina, in de Filippijnen en in Kasjmier. Allah, de Verhevene, zegt in zijn Heilige Boek: 'Wat hebben jullie, dat jullie niet op Gods weg strijden en ook niet voor die onderdrukte mannen, vrouwen en kinderen, die zeggen: "Onze Heer, breng ons uit de stad waarvan de inwoners onrecht plegen en breng ons van uw kant een beschermer en breng ons van Uw kant een helper." (dit laatste was cursief). Weten jullie dat Jihad op dit moment een verdedigende Jihad is, dus het is Fard Ain (noot vertaler = gezamenlijke religieuze verplichting).

(Hierna wordt kennelijk de opname gestopt en vervolgens hervat. Te horen is het klikken van een knop.)

Ten aanzien van mijn boodschap aan mijn familie en mijn ouders:
"Allah draagt jullie geduld (sterkte), jullie moeten weten dat dit het juiste pad is. Ik verricht deze daad uit vrees voor de straf van Allah, de Verhevene, omdat Hij zegt: "Als jullie niet uitrukken, zal Hij jullie straffen met een pijnlijke bestraffing."

02:18 t/m 02.44
Koranrecitatie

02:44 t/m 03:41
Samir komt weer in beeld

(…)

"Toen ik deze daad verrichtte, deed ik dat en had de overtuiging dat ik de juiste Manhaj (noot vertaler = religieuze methode), te volgen. Ik zag de profeet met een glimlach in zijn gezicht voor mij zitten. Hij begon verzen uit de Koran voor mij te lezen. En Hij zegt: "Tot wie de mensen zeiden: De mensen hebben zich tegen jullie verzameld, vreest hen dus. Maar dat deed hun geloof alleen maar toenemen en zij zeiden: God is voor hen goed genoeg, Hij is een voortreffelijk voogd.

Hierna mijn boodschap aan mijn broeders die vastzitten in de gevangenissen van de Tawaghit.

03.41 t/m 03.56
Koranrecitatie

03:56 t/m 06:51

Aan mijn broer Abou, en de Amerikaan en Souheil (fonetisch). Ik vertel jullie: Ik houd van jullie omwille van Allah. Verdraag geduldig wat jullie treft, als jullie maar het weetschap hebben dat zij weten evenals jullie. Jullie verwachten van Allah, wat zij niet verwachten. Versaag niet en treurt niet. Jullie hebben de overhand als jullie gelovig zijn. Waarlijk bidden wij voor jullie tijdens ons gebed en onderdanigheid opdat Allah jullie vrijlating en de martelaarschap omwille van Hem schenkt."

Ten aanzien van mijn boodschap aan de regering.

Sjeik Osama Bin Laden, moge Allah hem behoeden, heeft jullie regelmatig en veelvuldig gewaarschuwd. Sjeik, de Moehahid Ayman al-Zawahiri heeft jullie ook regelmatig en veelvuldig gewaarschuwd. En onze geliefde sjeik Abou Moesaab Al-Zarqawi (noot vertaler: Samir wordt emotioneel) moge Allah hem beschermen, heeft jullie wel eens gewaarschuwd. Maar jullie hebben steeds onrecht aangericht, jullie kruisvaarders, die Bush steunden toen hij zijn bekende woord heeft uitgesproken: "Laat de kruistochten beginnen." Ik zeg jullie dat er tussen ons en jullie alleen de taal van het zwaard zal gelden tot jullie de moslims met rust laten en de weg van de vrede kiezen.

Ten aanzien van het Nederlandse volk, wil ik een vraag stellen. Heeft sjeik Osama Bin Laden, moge Allah hem behoeden Amerika of Nederland aangevallen? En heeft Saddam Hussein, moge Allah hem behoeden, het Koerdisch volk of Nederland aangevallen? Wat is jullie rol, jullie dwazen? Jullie wensen de democratie, dit betekent dat jullie verantwoordelijk zijn voor de daden van deze regering. Jullie leger, die onze broeders strijders en verdedigers van de eenheid van Allah in Israël afslachten en uitleveren aan de Amerikanen en Britten. Jullie hebben de beelden gezien (noot vertaler: Samir wordt emotioneel) uit de gevangenissen van Guantanamo en Abu Ghraib (Samir heeft moeite met het noemen van de naam van de gevangenissen en wordt emotioneel) wat zij daar plegen. Jullie worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Wij zullen, bij Allah, wraak nemen voor elk traantje dat uit de ogen van de moeders en de kinderen van de moslims is gevallen. Wij zullen wraak nemen voor elke moslim…(Samir wordt weer emotioneel) die gesneuveld is terwijl hij de eenheid van Allah aan het verdedigen was. Jullie worden als strijders beschouwd omdat jullie deze regering hebben gekozen. Jullie vermogens en jullie bloed zijn voor ons veroorloofd (legitiem). Wij willen hier jullie bloed verspillen zoals jullie de rijkdommen van de moslims in Israël hebben gestolen en zoals jullie, jullie bazen de Amerikanen hebben evenaart gaan we jullie vermogens hier toe eigenen."

06:51 t/m 8:20
voorlezen jihadgedicht

08:26 EINDE

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief