Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Informatie AIVD en politie uit strafdossier

4 nov 05

CIE-informatie politie Utrecht, 8 april 2005

"Samir A. die deze week is vrijgelaten uit de gevangenis, heeft de taken overgenomen van een man die 'de Syriër' wordt genoemd. Samir heeft zelf ook veel volgelingen, waaronder veel Marokkaanse ex-junks. De Syriër zal zeker contact gaan opnemen met Samir A."

"De zojuist vrijgelaten terrorist Samir A. wil graag aandacht. Samir gaat een teken achterlaten, wat de wereld zal weten. Als Samir het niet met bommen doet, dan doet hij het wel met zwaarden. Samir moet zijn taak van Allah vervullen. Hij wil als martelaar sterven. Het staat nu 1-0 voor de ongelovigen en Samir gaat dat rechtzetten".

De informatie kan als betrouwbaar worden aangemerkt.


AIVD-ambtsbericht, 28 juli 2005

"De AIVD beschikt over aanwijzingen dat Samir A. op dit moment actief betrokken is bij islamitische terroristische activiteiten".


CIE-informatie politie Amsterdam, 2 augustus 2005

"Een groep jonge Marokkanen uit Amsterdam-West, waaronder Samir A. en B. is bezig een terroristische aanslag voor te bereiden. Ze willen op Schiphol een vliegtuig van El Al uit de lucht schieten. Dit zal plaatsvinden in augustus."

Een oordeel over de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie kan niet worden gegeven.


CIE-informatie politie Amsterdam, 8 augustus 2005

"De jongen met de bril met de jampotglazen heeft de opdracht om het terrein Oude Meer, achter Fedex, te verkennen op camera's, bewaking en vluchtfrequentie. De jonge B. heeft de taak om wapens te regelen. Mogelijke wapenleveranciers zijn ondermeer Kapitein, Job B. en een Libanees. Van Kapitein is algemeen bekend dat hij een bazooka heeft of heeft gehad".

Een oordeel over de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie kan niet worden gegeven.


CIE-informatie van de KLPD, 8 augustus 2005

"Bij bedrijf Fedex werken 2 Marokkaanse mannen die zich als extremistische moslims gedragen. Ze dragen lange gewaden en hebben lange baarden. Ze willen niet met vrouwen samenwerken, en weigeren vrouwen een hand te geven."

Een van betrokkenen, A., heeft gestudeerd aan een universiteit of hogeschool, hij werkt ver beneden zijn niveau.
Op het moment van de bomaanslagen in Londen op 7 juli 2005 zou A. zich in Londen hebben bevonden.

Een oordeel over de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie kan niet worden gegeven.


CIE-informatie politie Amsterdam, 8 augustus 2005

"De groep communiceert niet via de telefoon, maar maakt veel gebruik van MSN. Dat gebeurt in het internetcafé in de Willem Nakkenstraat in Amsterdam".


CIE-informatie politie Amsterdam, 11 augustus 2005

"Marokkanen uit Amsterdam-Oost en Den Haag moeten een deel van hun criminele opbrengst afdragen aan de groep die een aanslag wil plegen op een El Al-toestel. De crimineeltjes die afdragen zijn kennissen en vrienden van Samir A.".

Een oordeel over de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie kan niet worden gegeven.

AIVD-ambtsbericht 7 oktober 2005

De AIVD heeft betrouwbare informatie verworven die er op wijst dat een netwerk van radicale moslims in Nederland thans betrokken is bij concrete voorbereidingen van een aanslag in Nederland.
Er is een centrale rol voor Samir A.
Dat geldt in mindere mate voor Mohamed C.

De AIVD heeft aanwijzingen dat er een aanslag wordt uitgevoerd door een netwerk bestaande uit 5 tot 10 personen.

De volgende details over de aanslag van de groep zijn naar voren gekomen:

· Beoogd wordt een aanslag te plegen op een aantal politici en een overheidsgebouw.
· Een concrete datum is niet bekend, maar beoogd wordt de aanslag te plegen voor de behandeling van het hoger beroep van Samir A. op 31 oktober 2005.
· Enkele personen van het netwerk plegen een aanslag op politici in de ochtend waarna andere personen uit het netwerk met geweld zich toegang verschaffen tot desbetreffend gebouw om ondermeer explosieven tot ontploffing te brengen.
· De betrokkenen zijn bereid om een zelfmoordaanslag uit te voeren en zich daarbij op te offeren. Er moet rekening mee worden gehouden dat ze zich bij een arrestatie zullen verzetten.
· Een of meerdere personen binnen het netwerk beschikken reeds over (handvuur)wapens
· Samir A. is voor de uitvoering van de aanslag op zoek naar aanvullende fondsen, explosieven, automatische wapens en (handvuur)wapens; hij is naarstig op zoek naar een persoon die hem voor genoemde datum wapens kan leveren.


AIVD-ambtsbericht, 10 oktober 2005

Dit is een schriftelijke bevestiging van zondag 9 oktober 10:05 uur mondeling aan U uitgebrachte ambtsbericht.

Samir A. heeft te kennen gegeven te willen beschikken over 10 kalashnikovs, twee pistolen met dempers en tien gordels met vijf kilo explosieven, die werken op batterijen. Hij zou over de levering worden gebeld op maandag 10 oktober tussen 17:00 en 18:00 uur op tel nr 00-32-…… Het afgesproken codewoord is: "Ik ben de man uit Barcelona, Spanje en Andalusië". Hij gaat ervan uit dat hij voor de levering niet hoeft te betalen.


AIVD-ambtsbericht, 11 oktober 2005

Op basis van betrouwbare informatie concludeert de AIVD dat Samir A. een centrale rol vervult in de planning en uitvoering van de terroristische aanslagen. A. zal, samen met een zestal anderen, de aanslag op een overheidsgebouw op zich nemen.


AIVD-ambtsbericht , 11oktober 2005

AIVD beschikt over betrouwbare informatie dat Mohamed C., naast Samir, een centrale rol vervult in bovengenoemde aanslag.


AIVD-ambtsbericht, 11 oktober 2005

AIVD meldt dat Jermaine W. deel uitmaakt van voornoemd netwerk. Uit onderzoek van de AIVD naar betrokkene is naar voren gekomen dat betrokkene intensief contact met Samir A. onderhoudt, zowel telefonisch als in persoon.
Hun telefonische gesprekken zijn conspiratief van aard.
Zo wordt er gebruik gemaakt van codewoorden en bij het maken van een afspraak wordt over tijd en plaats niets concreets gezegd, maar verwezen naar eerdere ontmoetingen en tijd en plaats.


AIVD-ambtsbericht, 11 oktober 2005

Abdullah B. maakt deel uit van genoemde netwerk.
AIVD beschikt over informatie dat B. in contact staat met radicale moslims als Samir A. en Nouredine el F.
Tevens is bekend dat Abdullah tracht middelen te vergaren ten behoeve van de aanslag. Niet uit te sluiten valt dat B. toegang heeft tot wapens.
De AIVD beschikt over aanwijzingen dat B. een van de personen is die bereid is zijn leven te geven.
De AIVD beschikt tevens over informatie dat B. behoort tot de groep van Radwan al I. en Mohammed B.


AIVD-ambtsbericht, 13 oktober 2005

De AIVD beschikt over de volgende informatie:

"Deze informatie bestaat uit een video-opname van een testament van Samir A."


AIVD-ambtsbericht, 13 oktober 2005

"De AIVD heeft uit betrouwbare bronnen vernomen dat bovengenoemd netwerk mogelijk de beschikking heeft over handgranaten en automatische wapens."


AIVD-ambtsbericht, 17 oktober 2005

Schriftelijke bevestiging van mondeling ambtsbericht op 16 oktober.

"Nouredine el F. maakte deel uit van het genoemde netwerk. El F. was bovendien op enigerlei wijze betrokken bij het bemachtigen van wapens voor het netwerk."

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief