Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Samir plande aanslag op El Al-vliegtuig'

4 nov 05

Samir A., de terreurverdachte die drie weken geleden door de politie werd gearresteerd, wilde op Schiphol een aanslag plegen op een vliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al. Deze informatie is afkomstig van een informant van de Amsterdamse politie. Dat blijkt uit het strafdossier dat ten grondslag ligt aan de aanhouding van de zeven terreurverdachten op 14 oktober, dat NOVA heeft ingezien.

Eerder werd al bekend dat Samir en zes anderen plannen beraamden voor een aanslag op politici en een overheidsgebouw. NOVA beschikt ook over de tekst van het testament van Samir, dat bij een huiszoeking is gevonden. Daarin kondigt hij aanslagen op de regering en het Nederlandse volk aan.

Uit de stukken in het dossier blijkt dat de AIVD en de politie Samir op de voet hebben gevolgd sinds zijn vrijlating op 6 april 2005. Op 26 juli 2005 rond middernacht ziet een observatieteam Samir lopen in het Haagse park Overvoorde, waarna omwonenden een luide explosie horen. Een half uur later verlaat hij het park. Twee dagen daarna stuurt de AIVD een ambtsbericht aan de landelijke officier voor terrorismebestrijding, waarin wordt gesteld dat Samir op dat moment actief betrokken is bij islamitische terroristische activiteiten.

Begin augustus krijgt de CIE van de Amsterdamse politie informatie binnen dat er een groep rondom Samir is gevormd die bezig is een terroristische aanslag voor te bereiden. "Ze willen op Schiphol een vliegtuig van El Al uit de lucht schieten. Dit zal plaatsvinden in augustus", zo luidt het bericht aan de Nationale Recherche. Een oordeel over de betrouwbaarheid van de informatie kan niet worden gegeven, zo vermeldt het bericht van de politie. De politie heeft ook aanwijzingen dat er verkenningen worden uitgevoerd naar ondermeer vluchtfrequenties van vliegtuigen door de groep op het terrein Oude Meer, bij Schiphol.

Op 7 oktober schrijft de AIVD in een ambtsbericht dat er een netwerk van vijf tot tien personen actief is rondom Samir. "Enkele personen van het netwerk plegen een aanslag op politici in de ochtend, waarna andere personen uit het netwerk met geweld zich toegang verschaffen tot het desbetreffende gebouw om ondermeer explosieven tot ontploffing te brengen". Een aantal personen uit het netwerk beschikt reeds over wapens, meldt het ambtsbericht.

Op zondagochtend 9 oktober krijgt de landelijke terreurofficier een telefoontje van de AIVD met de mededeling dat Samir een dag later gebeld zal worden in verband met een wapenzending. "Samir A. heeft te kennen gegeven te willen beschikken over tien kalashnikovs, twee pistolen met dempers en tien gordels met explosieven, die werken op batterijen", meldt de AIVD.

Op 13 oktober maakt de AIVD melding van de vondst van een videotestament bij Samir. Tegen zijn familie zegt Samir in de boodschap: "Ik verricht deze daad uit vrees voor de straf van Allah, de Verhevene, omdat Hij zegt: "Als jullie niet uitrukken, zal Hij jullie straffen met een pijnlijke bestraffing"."

Tot Mohammed B., Jason W. en Ismail A. (medeverdachten van de Hofstadgroep) is zijn boodschap: "Ik vertel jullie: Ik houd van jullie omwille van Allah. Waarlijk bidden wij voor jullie tijdens ons gebed en onderdanigheid opdat Allah jullie vrijlating en martelaarschap omwille van hem schenkt".

Een ander deel van het testament is gericht aan de regering. "Ik zeg jullie dat er tussen ons en jullie alleen de taal van het zwaard zal gelden tot jullie moslims met rust laten en de weg van de vrede kiezen", zo zegt Samir.

Tot slot richt Samir zich tot het Nederlandse volk. "Jullie worden als strijders beschouwd omdat jullie deze regering hebben gekozen. Jullie vermogens en jullie bloed zijn voor ons veroorloofd (legitiem)".

Lees hier de tekst van het videotestament van Samir A.
Lees hier de informatie uit het strafdossier van politie en AIVD

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief