Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Longartsen verbaasd over uitspraken zorgverzekeraars

9 nov 05

Dinsdagavond deed de heer Bontje namens Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie van de zorgverzekeraars, in NOVA de uitspraak dat de criteria die zorgverzekeraars gebruiken om fysiotherapiebehandelingen bij chronische longpatiënten te weigeren, opgesteld zijn in samenspraak met de longartsenberoepsgroep.

Voor zover na te gaan is er de laatste 10 jaar geen overleg geweest te zijn tussen de beroepsgroep en de zorgverzekeraars over dit onderwerp. Actuele, door de beroepsgroep gedragen, afspraken over dergelijke criteria zijn er dan ook niet. Het is zelfs zo dat in de kortgeleden verschenen richtlijn "Ketenzorg COPD" geen enkele rechtvaardiging voor de gehanteerde criteria is terug te vinden.

Vanuit het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) is dan ook met verbazing op de uitspraken van de heer Bontje gereageerd, en spoedig overleg om de gerezen problematiek te bespreken wordt dringend noodzakelijk geacht. De NVALT zal zich hiertoe mede wenden tot de Orde van Medisch Specialisten.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief