Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Vier arrestaties na dood baby

23 nov 05

De Amsterdamse politie heeft vier mensen gearresteerd na de dood van een twee weken oude baby. Het meisje overleed eind september na zeer ernstige mishandeling. De arrestanten zijn haar ouders en haar opa en zijn vriendin. De politie spreekt van een zeer ernstige zaak.

De licht verstandelijk gehandicapte ouders hebben nog een dochter van zeven. Het gezin werd al een jaar intensief gevolgd door hulpverleners van onder meer het Bureau Jeugdzorg in Amsterdam, het maatschappelijk werk en de geestelijke gezondheidszorg.

Het oudere kind, een halfzusje van de overleden baby, zou een aantal keer in het ziekenhuis zijn beland met verwondingen. Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) onderzocht in april nog of dit meisje werd mishandeld, maar vond daarvoor toen geen bewijs. Dit meisje is na de dood van de baby uit huis geplaatst.

Naar schatting zijn er in Nederland 1500 gezinnen met één of twee verstandelijk gehandicapte ouders. Dat zijn er flink meer dan een paar jaar geleden. Dit zou komen doordat verstandelijk gehandicapten geëmancipeerder worden. De Raad voor de Kinderbescherming krijgt bijna dagelijks te maken met de opvoedproblemen van zwakbegaafde ouders.

Uit een rapport van de raad blijkt dat tweederde van de verstandelijk gehandicapte ouders falen in de opvoeding. Bij ruim de helft zijn er signalen van verwaarlozing of mishandeling. Veel kinderen uit deze gezinnen zijn uit huis geplaatst.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het vaak nog mis gaat, als de ouders hulp krijgen. Hulpverleners zijn vaak te nauw betrokken bij het gezin en vinden het moeilijk om in te grijpen. Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid vindt dat verstandelijk gehandicapten ontmoedigd moeten worden als het gaat om het krijgen van kinderen. Hulpverleners worstelen met de vraag wie dat gesprek aan moet gaan.

Verplichte sterilisatie of gedwongen anticonceptie van zwakbegaafden met een kinderwens gaat volgens Ross veel te ver. En zou bovendien in strijd zijn met nationale en internationale regelgeving.

(Bron: NOS)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief