Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

IND gaf asielverzoek 102 keer door aan herkomstland

9 dec 05

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft in de afgelopen jaren bij 102 uitgeprocedeerde asielzoekers uit 31 landen aan de autoriteiten van het land van herkomst aangegeven dat het om een voormalige asielzoeker gaat. Het is verboden die informatie te geven.

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) maakte dit resultaat van een intern onderzoek bij de IND vrijdag 'tot haar spijt' bekend. Ze had het onderzoek ingesteld na beschuldigingen dat Nederland vertrouwelijke asielgegevens aan Congo heeft verstrekt. Ze wilde weten of ook naar andere landen vingerafdrukformulieren naar de autoriteiten zijn verzonden waarop het vakje asiel is aangekruist.

Bij 102 uitgeprocedeerde asielzoekers is dat gebeurd, zo bleek uit een controle van 2045 dossiers. Van hen zijn er 75 nog in Nederland, zeventien zijn er met onbekende bestemming vertrokken, een aantal is vrijwillig teruggegaan en twee mensen zijn uitgezet, een naar Bosnië en een naar Turkije. Landen mogen bij terugkeer van vreemdelingen nooit melden dat het om oud-asielzoekers gaat, omdat de betrokkenen dan gevaar kunnen lopen.

Verdonk vindt dat de 'administratieve slordigheden' nooit hadden mogen plaatsvinden. De rechterbovenkant van de formulieren had afgeplakt moeten worden. De VVD-bewindsvrouw benadrukte wel dat het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers, bij wie mede op basis van een rechterlijke toets is vastgesteld dat ze veilig naar hun land van herkomst kunnen terugkeren.

Verdonk heeft inmiddels maatregelen genomen om de fouten voortaan te voorkomen. Zo bevatten de vingerafdrukformulieren geen administratieve asielgegevens meer, zei ze.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief