Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet laat beslissing Afghanistan-missie aan Kamer over

22 dec 05

Het kabinet heeft nog geen definitief besluit genomen over een nieuwe missie naar Afghanistan. Maar de regering heeft wel het voornemen om ongeveer 1300 Nederlandse militairen naar Zuid-Afghanistan te sturen.

In de ministerraad stemden uiteindelijk ook de ministers van D66 hiermee in. Een definitief besluit over de missie hangt af van de Tweede Kamer. Tot nu toe lijkt alleen de steun van de VVD zeker.

De risico's voor de Nederlandse militairen in de provincie Uruzgan in Afghanistan zijn "aanzienlijk", aldus het kabinet in de brief aan de Kamer donderdag. Toch acht het kabinet de missie verantwoord.

"Ofschoon niet kan worden uitgesloten dat bij de uitvoering van deze missie aan Nederlandse kant slachtoffers vallen, meent de regering dat met de opgedane kennis en ervaring, de opbouw en omvang van het Nederlandse detachement, en de verkregen verzekeringen inzake bijstand en inzet van de NAVO, deze risico's zodanig zijn teruggebracht dat de missie verantwoord is", aldus het kabinet in de brief.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief