Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Dittrich tempert crisisdreiging

12 jan 06

D66-fractievoorzitter Dittrich vindt het "nu niet het moment om over crisis te spreken" over de voorgenomen Nederlandse missie naar Afghanistan.

Na afloop van intensief beraad met zijn fractie en met de D66-bewindslieden donderdag onderstreepte Dittrich dat er zo snel mogelijk een inhoudelijk debat over het onderwerp moet komen.

Dittrich temperde met zijn woorden de uitspraken van D66-Kamerlid Bakker in het weekblad Elsevier van deze week. Bakker zinspeelde daarin op de val van het kabinet, mocht de uitzending van Nederlandse militairen naar het gevaarlijke zuiden van Afghanistan toch doorgaan. D66 is mordicus tegen de missie.

Een inhoudelijke debat over de missie wordt vooralsnog geblokkeeerd door een meerderheid in de Kamer bestaande uit VVD, PvdA en SP. Die willen pas over de Afghanistan-missie praten als het kabinet daar daadwerkelijk een besluit toe neemt. Tot dusver is het kabinet - om de D66-bewindslieden binnen boord te houden - niet verder gegaan dan het uitspreken van een voornemen tot de missie.

Ingewijden verwachten dat het kabinet vrijdag met een nadere toelichting komt die in elk geval regeringspartij VVD over de streep moet trekken. Het zal daarbij echter niet zo ver gaan dat het het voornemen nu een besluit zal noemen. De D66-bewindslieden hebben te kennen gegeven daarvoor niets te voelen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief