Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kamer verbouwt welzijnswet van Ross

23 jan 06

De nieuwe welzijnswet WMO van staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) heeft maandag door wijzigingsvoorstellen van de Tweede Kamer een metamorfose ondergaan. "Van een wet met veel bezwaren, is de WMO nu een wet met veel kansen geworden", zoals D66'er Bakker het uitdrukte. Een Kamermeerderheid steunt de aangepaste wet.

Staatssecretaris Ross wil met de wet onder meer de huishoudelijke hulp uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overhevelen naar de gemeenten. Ook de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de oude Welzijnswet worden in de WMO ondergebracht. Hoe gemeenten de wet moeten uitvoeren, wil Ross grotendeels aan het lokale bestuur overlaten. Gehandicapten en ouderenorganisaties waren bang dat zij hierdoor het recht op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, maar ook een rolstoel kwijt zouden raken.

Maar de Tweede Kamer stak daar maandag met allerlei wijzigingsvoorstellen een stokje voor. Zo wil een meerderheid van de Kamer gemeenten verplichten om mensen met een beperking te helpen een zelfstandig leven te leiden, door de invoering van een zogenoemde compensatieplicht. Ook de gemeenten en gehandicaptenorganisaties zijn hier voor. Ross omarmde dit voorstel, nadat ze er aanvankelijk negatief op had gereageerd.

De Kamer eist verder dat gemeenten mensen de mogelijkheid bieden met een eigen budget (PGB) zelf hulp in te kopen. Dat biedt meer keuzevrijheid. Bovendien wil de Kamer gebruikers van de WMO meer invloed geven op het beleid en de manier waarop de gemeenten de wet uitvoeren. Vorig jaar bleek al dat de Kamer de wet pas op 1 januari 2007 wil invoeren, in plaats van 1 juli, zoals Ross wilde.

De PvdA wil degenen die nu huishoudelijke hulp uit de AWBZ krijgen, meer zekerheid geven door te regelen dat zij de eerste twee jaar na de invoering van de wet die zorg kunnen houden en niet opnieuw hoeven aan te tonen dat ze die hulp echt nodig hebben. Het CDA twijfelt daar nog over en wil eerst van Ross weten of dit de overgang makkelijker maakt.

De oppositiepartijen willen gemeenten verplichten het geld dat ze voor de huishoudelijke hulp krijgen ook echt uit te geven aan die nieuwe AWBZ-taak. Zij vrezen dat gemeenten er anders nieuwe lantarenpalen voor kopen of voetbalvelden mee aanleggen. De oppositie maakte zich ook zorgen over de hoogte van de eigen bijdrage, die gemeenten straks zelf mogen vaststellen.

De coalitiepartijen vonden die angsten niet terecht. Die inkomensafhankelijke eigen bijdragen voor de AWBZ zijn straks niet hoger dan ze nu al zijn, stelden zij. Ross was het met de VVD eens, dat mensen niet eerst hun eigen vermogen moeten opmaken om geld te krijgen voor bijvoorbeeld een traplift. Maar als het gaat om huishoudelijke hulp, mag de gemeente wel stellen dat iemand zelf alle kosten betaalt, betoogde de staatssecretaris.

D66 was het met de PvdA eens dat mensen die een afwijzing krijgen van de gemeente, naar een ombudsman moeten kunnen stappen. De SP steunt dit plan. De VVD is tegen, maar volgens Ross hebben gemeenten sinds 1 januari dit jaar al verplicht een ombudsman.

De coalitie is het met Ross eens dat gemeenten ook bijstandsgerechtigden moeten inschakelen bij de uitvoering van de WMO, om hen op die manier werkervaring op te laten doen. Donderdag praat de Kamer verder over de WMO.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief