Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kernenergie blijft omstreden

13 feb 06

Kernenergie blijft omstreden: de een omarmt deze vorm van energieopwekking, de ander is fel tegen, een tussenweg is er nauwelijks. Problemen zijn vooral de veiligheid en het afval.

Staatssecretaris Van Geel van Milieu pleitte zondag in het televisieprogramma Buitenhof voor de bouw van kerncentrales. Hij noemde als mogelijke vestigingsplaatsen Delfzijl, de Tweede Maasvlakte en Borssele.

Een meerderheid in Groningen is fel tegen een kerncentrale in de provincie. Van Geels eigen CDA in Provinciale Staten van Groningen liet bij monde van voorzitter D. Hollenga weten dat er geen draagvlak voor is. Groningen moet inzetten op duurzame energie, vindt hij. Er zijn al plannen voor een grote nieuwe biomassacentrale in de Eemshaven. "Deze duurzame vorm past veel beter bij het imago van Groningen en het initiatief Energy Valley."

Zeeland is daarentegen erg voor en wil liever vandaag dan morgen beginnen met de bouw van een nieuwe kerncentrale. De provincie, de gemeente Borssele en energiebedrijf Delta staan te trappelen, en de bevolking zou niet tegen zijn. Delta weet dat laatste door een onderzoek naar aanleiding van het langer openblijven van de huidige centrale in Borssele. De provincie heeft voldoende ruimte en koelwater en bovendien de kennis, en zit te springen om de werkgelegenheid.

De exploitant van de centrale in Borssele, EPZ, is blij, maar er nog niet mee bezig. EPZ wacht de behandeling van het convenant-Borssele door de Tweede Kamer af, dat bepaalt hoe lang de centrale in werking mag blijven. Het kabinet wil Borssele tot 2033 openhouden.

Rotterdam zit ertussenin. Havenwethouder W. van Sluis (Leefbaar Rotterdam) liet weten niet onwelwillend te staan tegenover een eventuele kerncentrale op de Tweede Maasvlakte. De stad vindt dat echter eerst zowel het vraagstuk van de veiligheid als dat van het afval moet zijn opgelost. Eerste ambitie van Rotterdam is een kolengestookte energiecentrale of een op vloeibaar gas.

De twaalf provinciale milieufederaties vinden dat geen enkele locatie in Nederland geschikt is voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. "In een zo dichtbevolkt gebied is het veiligheidsrisico onaanvaardbaar hoog", stellen zij. Het belangrijkste is dat Nederland inzet op energiebesparing en die optie krijgt niet de serieuze aandacht die zij verdient. Zwaaien met een of twee kerncentrales haalt in feite de druk van daadwerkelijke energiebesparing. Met het terugbrengen van het verbruik en met duurzame energieopwekking met behulp van wind, zon en biomassa is veel te halen, vinden de Milieufederaties.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij met het pleidooi voor kerncentrales, "omdat kernenergie een concurrerende elektriciteitsprijs oplevert. De Nederlandse industrie heeft daar dringend behoefte aan."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief