Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Tbs-klinieken pleiten voor andere aanpak tbs'ers

14 feb 06

Een op de drie tbs’ers kan uit de tbs kliniek naar een gewone psychiatrische instelling of naar een gevangenis. Dat is de gezamenlijke oplossing van de twaalf tbs-klinieken voor het huidige grote tekort aan tbs plaatsen.

Elk jaar komen er 220 tbs'ers bij en er stromen er jaarlijks slechts 70 uit. Door eenderde van de huidige 1350 tbs'ers te laten uitstromen kan het capaciteitsprobleem worden opgelost.

Het moet de reguliere psychiatrie dan wel wettelijk worden toegestaan om net als in tbs-klinieken dwangbehandeling toe te passen op potentieel gevaarlijke psychiatrische patiënten. Dwangbehandeling houdt onder meer in opname in een kliniek en het gecontroleerd innemen van medicijnen.

Om dit mogelijk te maken roept de tbs-sector vanavond in NOVA de politiek op de wet Bijzonder opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) om te vormen van opname- naar behandelwet omdat de huidige wetgeving in hun ogen tekort schiet.

Volgens de gezamenlijke klinieken ontstaat door een wetswijziging de mogelijkheid een deel van de patiënten buiten de klinieken te laten wonen. Onder voorwaarden dat ze voor de rest van hun leven gecontroleerd medicijnen innemen en te allen tijde weer kunnen worden opgenomen in een kliniek als het fout dreigt te gaan.

Het gezamenlijke voorstel van de tbs-sector aan de ministers van Justitie en VWS werd vanavond in NOVA bekendgemaakt door Sanne Verwaayen, directielid van de tbs-kliniek De Rooyse Wissel die namens de twaalf tbs-directies het woord voerde. Ze putte uit de nog vertrouwelijke nota 'De terbeschikkingstelling in de middenpositie' die dinsdag wordt aangeboden aan de ministers van Justitie en VWS.

In NOVA reageerde Gerechtshof-rechter Yvo van Kuijck, voorzitter van de sectie TBS van de Raad van de Strafrechttoepassing, adviesorgaan van de minister van Justitie.
"In bepaalde gevallen zou levenslang toezicht goed zijn. Vooral als je ziet dat het minder goed gaat met de patiënt, je eerder kunt ingrijpen en dat je daarmee voorkomt dat iemand weer helemaal afglijdt en opnieuw een ernstig delict begaat, "aldus Van Kuijck.

De tbs-klinieken vinden dat niet langer de minister van Justitie maar een onafhankelijke commissie de verlofaanvragen van tbs'ers moet behandelen . Elke keer wanneer een tbs'er vlucht en recidiveert, moet de minister nu verantwoording afleggen. Daarna volgen onder druk van de Tweede Kamer steevast 'bulkmaatregelen' zoals intrekking van alle tbs-verloven. Maatregelen die de klinieken als onrechtvaardig bestempelen. De instelling van zo'n onafhankelijke commissie zou de politieke gevoeligheid rond het onderwerp tbs kunnen verminderen.


 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief