Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Biografie: Laetitia Griffith

26 feb 06

Is: Tweede Kamerlid voor de VVD. Griffith is getrouwd, heeft geen kinderen en woont in Amsterdam Zuidoost.

Achtergrond: Laetitia Juliëtte Griffith wordt op 1 november 1965 geboren in Suriname en groeit op in Paramaribo. Na haar eindexamen vwo gaat ze in 1987 in Amsterdam aan de Vrije Universiteit rechten studeren.

Loopbaan: Na haar studie werkt ze als juridisch medewerker op het ministerie van Justitie. In 1995 wordt ze bij het Openbaar Ministerie de asisstente van mr. Docters van Leeuwen, destijds de voorzitter van het college van procureurs-generaal. Ze maakt er de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa mee die onderzoek doet naar de IRT-affaire.

In 1998 gaat ze terug naar het ministerie van Justitie waar ze werkt als senior juridisch medewerker bij het directoraat-generaal rechtshandhaving, een organisatie die de minister van Justitie adviseert over het door hem te voeren strafrechtelijke handhavingsbeleid. Ze behandelt er zaken die veel publiciteit trekken zoals de Groninger moordzaken en is betrokken bij de Bijlmerramp, de Herculesramp en de vuurwerkramp in Enschede. In 2001 wordt ze senior-beleidsadviseur bij de directie opsporingsbeleid. Tussendoor rondt ze een Master bestuurrecht (Master of Public Administration) af.

Politieke carrière: In 2000 werft de toenmalige VVD-minister Korthals Griffith aan voor de liberalen. Twee jaar later, in 2002, zet de VVD nieuwkomer Griffith op de 12e plaats van de lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen. Van 2003 tot 2005 is ze Tweede Kamerlid voor de VVD en als woordvoerder verantwoordelijk voor de justitie-portefeuille (criminaliteit en veiligheid) en medisch ethische aangelegenheden (waaronder abortus en euthanasie). Een jaar later roept de parlementaire pers Griffith, die in de VVD tot de linkervleugel behoort, uit tot politiek talent van het jaar.

Lokaal
Op verzoek van de VVD-fractie verruilt ze in 2005 de Tweede Kamer voor de Amsterdamse gemeenteraad. Ze volgt er wethouder Frits Huffnagel op wiens positie onhoudbaar is geworden nadat blijkt dat hij verzuimd heeft zijn onkostenvergoeding op te geven aan de belasting. Griffith wordt wethouder voor financiën, economische zaken, luchthaven, ict, inkoop en deelnemingen.

Landelijk
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 is Griffith lijsttrekker. De VVD keert niet terug in het Amsterdamse college en Griffith neemt zitting in de gemeenteraad. VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Willibrord Van Beek ziet Ayaan Hirsi Ali in mei 2006 haar zetel opgeven en vraagt Griffith haar plaats in te nemen. Aanvankelijk wil Griffith haar werk als gemeenteraadslid in Amsterdam combineren met haar Kamerwerk, maar dat stuit op bezwaren van de VVD-fractie in Amsterdam. Vanaf 1 juni is Griffith weer fulltime Kamerlid.

Bijzonder: Griffith is de dochter van oud-voetbalprof Edmund Griffith die in 1964 deel uitmaakte van het Surinaamse olympische team.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief