Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reactie van Nefarma, de belangenvereniging van de farmaceutische industrie

9 mrt 06

Pillen

"Geneesmiddelenreclame is inderdaad niet toegestaan op radio, televisie en via kranten.


Geneesmiddelenreclame is wel toegestaan richting artsen en apothekers. Dit binnen zeer strikte regels. Deze strikte regels zijn van toepassing op schriftelijk reclame, op informatiereclame via artsenbezoekers en op het aanbieden van cadeau's.

Deze regels zijn niet alleen in de wet neergelegd maar ook in zelfregulering. Dit is ondergebracht in de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Artsen en de farmaceutische industrie hebben binnen de Stichting CGR de wettelijke regels verder uitgewerkt en aangescherpt. Deze aanscherping betreft met name buitenlandse reizen en sponsoring. Wat niet mag worden georganiseerd, mag ook niet meer worden gesponsord.

De voorbeelden die in de uitzending worden genoemd (dure cadeaus, buitenlandse reizen) zijn anno 2006 verboden. Farmaceutische bedrijven mogen dit niet meer aanbieden en/of betalen. Ook niet indirect via een stichting.

Nascholing van artsen in het buitenland zonder objectieve noodzaak mag niet door een farmaceutische bedrijf worden georganiseerd of betaald. Niet direct, en ook niet indirect. Als blijkt dat dit verbod wordt overtreden, kan iedereen (lees: arts, journalist, consument) een klacht indienen bij de Stichting CGR. Een onafhankelijke codecommissie behandelt dan de klacht en indien sprake is van een overtreding, volgen de nodige maatregelen. Iemand kan ook de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) inschakelen."

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief