Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Vergrijzing bedreigt welvaart niet'

15 mrt 06

De vergrijzing en de afname van de bevolking vormen geen bedreiging voor de welvaart. De stelling dat we langer zouden moeten werken om de welvaart op peil te houden, is onjuist.

Dat concludeert W. Derks van de Universiteit Maastricht in het rapport Structurele bevolkingsdaling, een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers. De wetenschapper heeft het rapport opgesteld in opdracht van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad.

Stijging van de welvaart is doorgaans te danken aan toename van de arbeidsproductiviteit en niet aan het aantal gewerkte uren, stelt Derks.

De Nederlandse bevolking gaat vanaf 2035 dalen. Maar de beroepsbevolking daalt al vanaf 2011 in heel Nederland. Dan komt de naoorlogse geboortegolf op de pensioengerechtigde leeftijd. Nu is er al sprake van een krimpende potentiële beroepsbevolking (15- tot en met 64-jarigen) in Limburg, waar de bevolking ook al enige tijd afneemt.

Beleidsmakers op allerlei terreinen moeten goed kijken naar de gevolgen die dat kan hebben. Minder werkenden betekent minder woon-werkverkeer. Het fileprobleem zal in de toekomst dan ook afnemen.

Ook de werkloosheid zal volgens Derks snel gaan dalen. Er komt een structurele krapte op de arbeidsmarkt. "Het is te verwachten", aldus de onderzoeker "dat ook zonder specifieke maatregelen, de momenteel hoge werkloosheid onder allochtone jongeren verdwijnt." Want de economie trekt aan, terwijl de beroepsbevolking kleiner wordt.

De behoefte aan woningen blijft, ondanks de daling van de bevolking, nog lang bestaan. De bevolking verandert van samenstelling en heeft andere woonwensen. Sloop en vervangende nieuwbouw nemen toe, want de grote bouwgolf van na de Tweede Wereldoorlog zal steeds minder voldoen aan de woonwensen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief