Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reactie van Nefarma, belangenbehartiger van de farmaceutische industrie

20 mrt 06

Pillen

"Ten onrechte ontstaat de indruk dat Nederland een groot (financieel) probleem kent met betrekking tot medicijnen.


Nederland zou onnodig veel geld uitgeven aan medicijnen. De feiten leren anders. Nederland scoort in Europa als één van de laagste bij zowel het gebruik van medicijnen als de kosten daarvan. Van elke euro die we in Nederland aan de zorg uitgeven, gaat maar een dubbeltje op aan geneesmiddelen. Dat is veel minder dan in andere landen. Ons land kent ook een hoog gebruik (53%) van merkloze (generieke) medicijnen.

De toelating van medicijnen tot de markt is aan zeer strenge regels gebonden. Het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) keurt medicijnen die de farmaceutische industrie levert. Deze gezaghebbende overheidsinstantie beoordeelt medicijnen op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Het CBG geeft ook wetenschappelijk advies, beoordeelt registratiedossiers en bevordert het veilig en goed gebruik van geneesmiddelen. Helemaal risicoloos is helaas geen enkele medische behandeling. 'Geen werking zonder bijwerking'. Ziekenhuisapotheken slagen er soms in om voor bepaalde producten kortingen te bedingen.

Ziekenhuisapotheken kopen grote pakketten in, waarbij sommige medicijnen goedkoper, andere weer duurder uit de onderhandelingen komen. Nieuwe medicijnen worden vaak voor het eerst in een ziekenhuis gebruikt wanneer sprake is van een medisch-specialistische behandeling. Deze zorgomgeving geeft de beste mogelijkheden om de patiënt bij zijn medicatie te begeleiden."

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief