Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ministers eens over Naardermeer

27 apr 06

Het kabinet is het op hoofdlijnen eens over een nieuwe snelweg bij de natuurgebieden het Gein en het Naardermeer.


De ministers Peijs van Verkeer en Dekker van Ruimtelijke Ordening hebben afspraken gemaakt over het nieuwe traject. De weg verbindt de bestaande wegen A6 en A9 met elkaar en moet deels in een tunnel komen te liggen bij het natuurgebied.

De verbinding is nodig omdat de wegen tussen Schiphol en Almere steeds verder dichtslibben. Het kabinet kon kiezen tussen verbreding van deze wegen of de aanleg van een nieuwe weg, in een tunnel. Waarschijnlijk wordt dus voor dat laatste gekozen. Het alternatief om de bestaande snelweg A9 te verbreden en te overkappen is te duur en zou ook te veel overlast voor het verkeer geven.

Het kabinet heeft formeel nog geen besluit genomen, maar de meest betrokken ministers vinden een nieuwe weg de beste oplossing voor de verkeersproblemen bij Amsterdam en Almere, vooral voor de dagelijkse files op de A1 bij Muiderberg. De keuze van de ministers wordt ook ingegeven door de groei van Almere. Daar worden tienduizenden nieuwe woningen gebouwd. Extra asfalt is dan de enige oplossing om filevorming tegen te gaan.

Er is veel verzet omdat de weg vlak langs de natuur bij het Naardermeer en nog een ander natuurgebied gaat. De tegenstanders van een weg door het natuurgebied reageren furieus op het voorgenomen kabinetsbesluit. Volgens Tjebbe de Boer van het platform tegen A6-A9 wordt het project "net zoiets als de Betuwelijn. Het kost 4,5 miljard en het lost maar 10 procent op van de files." Eind juni beslist het kabinet er definitief over.

(Bron: NOS Journaal)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief