Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Zorgpremie voor remigranten en pensionado's aangepast

27 apr 06

De zorgpremie voor mensen die in het buitenland wonen met een Nederlands pensioen of uitkering wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 aangepast.


Dit schrijft minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit voorlopige cijfers blijkt dat de bijdrage voor bijna iedereen lager zal zijn. De zorgpremie wordt berekend door middel van de "woonlandfactor".

Deze factor krijg je als je de gemiddelde zorgkosten van het woonland deelt door de gemiddelde kosten die in Nederland gelden. Over het algemeen geldt dat de kosten voor zorg in het buitenland lager zijn dan de kosten in Nederland. Door de woonlandfactor te vermenigvuldigen met de normale Nederlandse premie, valt de premie voor de remigranten en pensionado's bijna altijd lager uit.

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) berekent de woonlandfactor voor alle EU-landen en verdragslanden, zoals Marokko en Turkije, afzonderlijk. De minister komt in mei met specifieke berekeningen.

(Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief