Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Slechtvalken wonen weer op zendmast

5 mei 06

De slechtvalken die vorig jaar met succes nestelden op de 127 meter hoge zendmast in het Brabantse dorp De Mortel, zijn teruggkeerd op hun oude stek. Onlangs zijn vier jongen uit de eieren gekropen.

Heel vogelminnend Nederland kan dit voorjaar weer volop genieten van de slechtvalkenfamilie die is teruggkeerd naar hun oude broedplek op de zendmast aan de rand van het Brabantse dorp De Mortel.

Net als vorig jaar hangt KPN een webcam in de nestkast op zodat de opgroeiende jonkies rechtstreeks te volgen zijn. De verslaggeving is dit jaar bovendien op een aantal punten verbeterd; er hangt nu ook een webcam buiten de nestkast, waardoor de krachtige roofvogels ook buiten hun verblijf te volgen zijn.

Daarnaast kan het wel en wee van de slechtvalkenfamilie met behulp van een infraroodcamera ook in de nachtelijke uren gevolgd worden. Ook zijn de oudervogels en hun kuikens na het ophangen van een microfoon luidkeels te horen. De valken ondervinden op geen enkele manier hinder van de apparatuur, die onder deskundige leiding is geplaatst en pas na het verlaten van de nestkast weer wordt weggehaald.

Peter van de Braak, lid van de Vogelwerkgroep Uden en vorig jaar initiatiefnemer voor het plaatsen van de nestkast, is bijzonder blij met het nestelen van de supersnelle roofvogels. "Geweldig dat ze ook dit jaar alweer eieren hebben gelegd. Aan de hand van de ring die het vrouwtje draagt en de tekening van hun verenkleed, hebben we kunnen vaststellen dat het om hetzelfde koppel gaat als vorig jaar." Kennelijk bevalt het ze goed in De Mortel. "Slechtvalken zijn heel plaatsgetrouw en vormen in principe levenslang een paartje. Vaak nestelen ze jarenlang op dezelfde plek. De zendmast in De Mortel is ook een ideale stek, want vanaf zo'n hoogte hebben de zeldzame roofvogels een prachtig uitzicht over de wijde omgeving. In die zin ben ik niet verbaasd over hun nesteldrang, maar wel aangenaam verrast," aldus de vogelkenner.

Het slechtvalkenpaartje is de hele winter rondom de toren in De Mortel gezien, weet Van de Braak. "De roofvogels overwinteren gewoon in Nederland en blijven in de buurt van hun broedplek. Die hebben ze dit jaar al vroeg betrokken. De kast hing er al en rond 1 maart is het paartje gaan nestelen. Het vrouwtje verbleef voornamelijk in de nestkast om de eieren te leggen. Het mannetje zorgde voor voedsel. Nu zijn beide ouders weer te zien omdat ook het mannetje regelmatig op de eieren gaat zitten." De vroege leg is overigens heel normaal bij slechtvalken, legt Van de Braak uit. "Roofvogels zoals slechtvalken beginnen eerder met broeden dan andere vogels omdat ze zelf veel jonge vogels verschalken. Die zijn er in april volop en is er dus voldoende voedsel voor hun eigen kroost. Ook speelt de trektijd nog mee. Slechtvalken jagen veel op lijsterachtigen en (hout)duiven, vogels die in de trektijd in groten getale voorhanden zijn."

Net als veel andere vogelliefhebbers verheugt Van der Braak zich om de voortgang van de kuikens te aanschouwen. "Dat proces is prachtig om te volgen. Helemaal nu de webcam in de nestkast hangt. Ondanks dat de jonkies nog niet volgroeid zijn, was het ringen overigens geen probleem. Hun poten zijn namelijk al na twee tot drie weken volgroeid. Dat ziet er wat vreemd uit; donzige kuikens met enorme grote poten." Behalve in eigen land, verwacht Van der Braak ook veel kijkers van elders. "Ik was vorig jaar in Schotland en tot m'n verbazing bleken vogelaars daar de slechtvalken van De Mortel te kennen. Ze hadden het opgroeien van de jongen via internet gevolgd. Slechtvalkliefhebbers uit de hele wereld weten de webcams ongetwijfeld weer te vinden."

(Bron: Planet.nl)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief