Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Coalitie van CDA met PvdA lijkt nog ver weg

20 mei 06

Een coalitie tussen het CDA en de PvdA lijkt er voorlopig niet in te zitten.

Afgelopen week zei premier Jan Peter Balkenende enkele keren dat een nieuwe samenwerking met de VVD voor hem niet vanzelfsprekend is. Maar zaterdag tijdens een CDA-congres in Utrecht maakte hij duidelijk dat de sociaaldemocraten van Wouter Bos voor hem bepaald geen aantrekkelijk alternatief vormen.

CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen wond er helemaal geen doekjes om. "Met Bos bent u de klos", hield hij zijn achterban voor.

Volgens Balkenende loopt de PvdA steeds "twee stappen achter" bij het CDA. Of het nu gaat om normen en waarden, een sluitende overheidsbegroting of het aanpakken van de pensioenproblemen, Bos houdt de boot steeds af, om later met soms nog hardere voorstellen te komen. "Ik zie Bos niet tegenover me, ik zie hem achter me", aldus de premier.

Verhagen verweet Bos dat hij onzekerheid wekt bij de burgers, met plannen die "vaak onnavolgbaar en tegenstrijdig" zijn. "Met Bos wordt het wel anders en duurder, maar niet beter", schamperde Verhagen.

Balkenende en Verhagen willen ook niets weten van een beperking van de aftrek van de hypotheekrente of een 'fiscalisering' van deAOW, waarbij rijkere 65-plussers mee moeten betalen aan de oudedagsvoorziening. Dat zijn de twee belangrijkste struikelblokken bij een eventuele coalitie met de PvdA.

Balkenende snelde zelfs persoonlijk naar de microfoon toen het congres een resolutie dreigde aan te nemen om de discussie over de hypotheekrenteaftrek te openen. Volgens de premier zou het CDA daarmee het signaal afgeven dat het aan de aftrek wil "morrelen". "Dat zou slap zijn tegenover de PvdA en onverstandig tegenover de VVD", zei de premier.

Toen fiscalisering van de AOW ter sprake kwam, verwees Balkenende naar 1994. In dat jaar verloor het CDA 20 zetels omdat het had geopperd de AOW-uitkeringen te bevriezen. "Dat zal ons geen tweede keer overkomen", aldus de CDA-leider.

De commotie van afgelopen dagen over VVD-minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) en het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali kwam tijdens het congres maar kort ter sprake. Oproepen uit deachterban voor een generaal pardon voor langdurig in Nederland verblijvende asielzoekers wezen Balkenende en Verhagen af. Wel zei de premier dat "iedereen op dezelfde manier behandeld moet worden" en dat er geen sprake mag zijn van "vriendjespolitiek".

De sfeer in Utrecht was zaterdag opmerkelijk eensgezind. Het gemor uit de achterban, dat opklonk na de verloren gemeenteraads-verkiezingen van maart, lijkt vrijwel verstomd na de koopkrachtmaatregelen die het kabinet een paar weken terug bekendmaakte.

Het CDA-congres herkoos Marja van Bijsterveldt tot partijvoorzitter. Ze was de enige kandidaat. In haar toespraak riep ze haar partijgenoten op "ruimhartig" gelegenheid te geven aan migranten binnen de partij. Van Bijsterveldt sprak recent veel migranten in het CDA. "Er is sprake van pijn en een gevoel van miskenning."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief