Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Nauwelijks Marokkaanse politieagenten

23 mei 06

De Nederlandse politie telt 285 Marokkaanse medewerkers op een totaal personeelsbestand van ruim 46.000 mensen. Dat blijkt uit onderzoek van NOVA.


Minister Remkes van Binnenlandse Zaken zegt in de uitzending dat de korpsen tot dusver te weinig hebben gedaan om allochtone agenten in dienst te krijgen en te houden. Hij overweegt streefcijfers voor het aantal allochtonen op te nemen in de prestatiecontracten met de politie.

In het onderzoek zijn de agenten van de korpsen Rotterdam en Amsterdam buiten beschouwing gelaten, omdat zij NOVA geen gegevens konden of wilden leveren. Tot nog toe was wel het totaal aantal allochtonen bij de politie bekend, maar bleef de herkomst van de agenten onduidelijk.

NOVA vroeg alle 26 korpsen (inclusief de KLPD) om aantallen allochtonen en hun herkomst, en kreeg de cijfers van alle korpsen met uitzondering van Amsterdam en Rotterdam. Op een totaal van 46.145 agenten werken er 285 Marokkanen bij de politie, dat is 0,6 procent. De Nederlandse bevolking telt volgens het CBS 1,9 procent Marokkanen.

Bij de politie werken 488 mensen van Turkse komaf, dat is 1,1 % van het personeelsbestand. De totale bevolking telt 2,2 % Turken.

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken zegt in NOVA: "De cijfers zijn te laag. Op die manier wordt een afspiegeling van de bevolking niet gehaald. Ik vind dat er tot dusverre te weinig aan gedaan is". Het ministerie hanteert streefpercentages voor het aantal allochtone agenten. Slechts 8 van de 26 korpsen halen hun streefcijfer. Remkes: "Ik heb geconstateerd dat die streefcijfers te weinig opleveren. Er wordt momenteel over gepraat of die cijfers onderdeel moeten zijn van de prestatiecontracten".

Hoogleraar strafrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen Ybo Buruma wijst op de toenemende radicalisering onder sommige moslimjongeren. "Een Marokkaanse of Turkse agent voelt beter aan of iemand vergaand religieus geïnspireerd is, of dat er sprake is van terroristische radicalisering. Vanuit de verdediging tegen terrorisme is dat van belang".

Buruma is geschrokken van de percentages die NOVA heeft gevonden. "Dat is niet goed, dat betekent dat allochtonen op de een of andere manier niet bij de politie terechtkomen, terwijl ze daar wel terechthoren".

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief