Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Sterke daling jonge vrouwen in WAO

27 mei 06

Het aantal jonge vrouwen in de WAO is spectaculair gedaald. In 2003 zaten bijna twintigduizend vrouwen onder de dertig in de WAO. Nu zijn dat er nog achtduizendvijfhonderd.

Dit blijkt uit berekeningen die door het UWV zijn gemaakt op verzoek van het NOVA. De afgelopen jaren zijn ruim zevenduizend jonge vrouwen herkeurd. Vijfenvijftig procent van hen werd geschikt geacht om weer te werken.

Bij de hele groep WAO-ers is dat gemiddeld zevenenveertig procent. Het aantal jonge mannen in de WAO daalde ook: van bijna achtduizend tot ruim vierduizend.

Ook voor de WIA, zoals de WAO sinds 1 januari heet, worden de meeste jonge vrouwen afgewezen. In het eerste kwartaal van 2006 hebben vierhonderdertien vrouwen onder de dertig jaar een aanvraag gedaan. Hiervan zijn er tweehondertweeënvijftig afgewezen. Dat is eenenzestig procent. Ook dat gemiddelde ligt hoger dan landelijk.

Van het totaal aantal WIA aanvragen werd achtenveertig procent afgewezen.

De meeste jonge vrouwen onder de dertig jaar worden arbeidsongeschikt door psychische klachten. Mariëlle Atjak, destijds voorzitter van de vereniging van bedrijfsartsen, zei in 2003 in NOVA dat de meeste van deze vrouwen niet thuis horen in de WAO. Vandaag zegt ze in NOVA: "Ik heb toen kennelijk heel hard geroepen. Daar zijn mensen wakker van geworden. De meeste van de goedgekeurde vrouwen zijn weer aan het werk. Ik ben blij dat er veel meer aandacht is gekomen voor het activeren van vrouwen."

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief