Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Honderden banen in gevangenissen op de tocht'

30 mei 06

De voorgenomen reorganisatie in het gevangeniswezen gaat honderden banen kosten. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken van het ministerie van Justitie die in handen zijn van NOVA.


Daarin staat dat 1271 banen verdwijnen: hoogopgeleide bewakers, ondersteunende diensten en mensen die onderwijs en sport geven. Een deel van het werk wordt overgenomen door lager opgeleid personeel. Maar in totaal verdwijnen binnen twee jaar 683 banen.

Justitie moet voor 68 miljoen euro bezuinigen op het gevangeniswezen. Om die bezuinigingen te realiseren zullen veel meer gevangenen dan tot nu toe samen op een cel worden gezet. In de minder beveiligde gevangenissen zal 80% van de gedetineerden een cel moeten gaan delen.

Er zal veel minder toezicht door personeel en meer door camera's komen. Gedetineerden mogen ook veel langer van de cel af en verblijven in de openbare ruimtes. Maar het aantal hoogopgeleide bewakers dat de gevangenen mag aanspreken neemt af.

De Ondernemingsraad van het gevangeniswezen vreest voor de veiligheid binnen de gevangenismuren: "Met zo weinig gekwalificeerd personeel kun je gevangenen niet in de gaten houden, aldus voorzitter R. Engel. "Dat leidt tot vele grote risico's en calamiteiten in de gevangenis."

Gevangenen komen in het algemeen in licht beveiligde inrichtingen. Maar als ze zich misdragen, drugs of geweld gebruiken volgen er sancties: "Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde. Bij ongewenst gedrag volgt een consequente reactie: intrekking van het avondprogramma, weigeren van verlof, geen aanspraak op extra bezoekmogelijkheden", zo blijkt uit de stukken. Als zwaarste sanctie kunnen gedetineerden worden overgeplaatst naar een zwaarder beveiligde inrichting.

In de toekomst zullen alleen de langgestraften nog werk krijgen. Nieuw is dat het allemaal commercieel wordt en het Justitie geen geld meer mag kosten. Gedacht wordt aan het schoonmaken van bussen, schilderen en telefoneren in callcenters. Veel van het werk, schrijft Justitie, zal buiten de muren van de gevangenissen moeten gebeuren.

Als het werkplan lukt scheelt dat Justitie tientallen miljoen euro's op. Ondertussen denkt Justitie ook na hoe je gevangenen nog meer en beter kan inzetten. Zo spelen ze met het idee om gedetineerden in te zetten bij calamiteiten en natuurrampen zoals overstromingen. Justitie zegt in een reactie dat het met banenverlies wel zal meevallen want er komen in de toekomst meer cellen bij en daar zijn weer mensen voor nodig.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief