Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA wil meer allochtonen laten inburgeren

10 jun 06

De PvdA vindt dat de groep allochtonen die verplicht een inburgeringscursus moet volgen groter moet worden. De Inburgeringswet moet ook gaan gelden voor immigranten uit de Europese Unie die een uitkering aanvragen in Nederland.


Dat zegt Tweede-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem. Het Kamerlid noemt als voorbeeld een Pool die al tien jaar in Nederland woont en geen Nederlands spreekt. Als hij een uitkering wil aanvragen, dan moet hij eerst op taalles gaan, vindt Dijsselbloem.

De PvdA wil dat iedereen die in Nederland woont maar geen Nederlands spreekt een verplichte cursus volgt. Dat geldt ook voor kinderen met een taalachterstand. De PvdA zal de voorstellen maandag indienen, als de Tweede Kamer de Inburgeringswet behandelt.

Het CDA pleitte eerder deze week voor een strenger inburgeringsexamen. Het taalexamen, waarbij de nadruk vooral op mondelinge vaardigheden ligt, zou meer aandacht moeten besteden aan het schrijven en lezen van Nederlandse teksten. CDA-Kamerlid Mirjam Sterk zal dit ook maandag aan de orde stellen tijdens het debat over de Inburgeringswet.

Op 1 januari 2007 moet de nieuwe Inburgeringswet in werking treden. Zesduizend allochtone Nederlanders tussen de 15 en 65 jaar moeten een examen afleggen. Wie het niet haalt, kan worden gekort op de uitkering of worden beboet. Niet-westerse migranten die zich voor langere tijd in Nederland willen vestigen, moeten sinds 15 maart een inburgeringsexamen in hun thuisland afleggen.

(Bron: Elsevier)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief