Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Honderden miljoenen euro's extra nodig voor verpleeghuizen

22 jun 06

Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp (Volksgezondheid) moet 248 miljoen euro extra uittrekken om verpleeghuispatiënten de zorg te geven waar ze volgens de beoordeling van het indicatieorgaan CIZ recht op hebben.

Bovendien moeten de verpleeghuizen efficiënter en beter gaan werken.

Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit in oprichting (NZa i.o.) dat woensdag is gepresenteerd. De Zorgautoriteit heeft het rapport gemaakt in opdracht van de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Ross erkent dat extra geld nodig is, meldden welingelichtte bronnen. Maar ze wil het rapport eerst goed bestuderen, voordat ze een bedrag aan minister Gerrit Zalm (Financiën) voorlegt.

De staatssecretaris zal bij de verdeling van het extra geld wel rekening houden met regionale verschillen in zorgbehoefte, de verschillen tussen patiënten met een geestelijke en die met een lichamelijke ziekte en het feit dat mensen die erg ziek zijn meer zorg nodig hebben dan mensen die minder ernstig ziek zijn.

De VVD en de PvdA willen dat de staatssecretaris zo snel mogelijk een standpunt inneemt en actie onderneemt. Het CDA steunt Ross in haar voorzichtige aanpak. De uitkomst van het rapport verbaast de oppositiepartijen niet. De PvdA, GroenLinks en de SP hebben altijd al gesteld dat er te weinig geld is voor de verpleeghuissector. De VVD en het CDA wilden eerst bewijs zien.

Daarom werd de Zorgautoriteit gevraagd dit uit te zoeken en te onderzoeken waarom het ene verpleeghuis wel en het andere niet rondkomt.

Volgens VVD-Kamerlid Anouchka van Miltenburg staat in het rapport dat verhoging van de arbeidsproductiviteit de kwaliteit van de zorg meer verbetert dat zomaar geld beschikbaar te stellen. Zij pleit voor beter management bij de verpleeghuizen dat maatregelen neemt om bijvoorbeeld het ziekteverzuim bij het personeel te verlagen.

Uit het onderzoek onder 96 verpleeghuizen blijkt dat de verpleeghuispatiënten gemiddeld 3,9 uur per week minder zorg krijgen dan ze volgens het CIZ zouden moeten krijgen. Volgens voorzitter Frank de Grave van de NZa i.o. is het mogelijk dat terug te brengen tot 2,5 uur als de verpleeghuizen hun productiviteit opschroeven tot het gemiddelde niveau.

Goedkopere scenario's zijn ook doorgelicht, maar die zijn op de korte termijn niet haalbaar. Volgens de NZa i.o. zouden de verpleeghuizen dan op alle onderdelen van hun werk moeten voldoen aan de beste voorbeelden (best practices) uit de sector. In de praktijk blijkt geen enkel verpleeghuis daartoe in staat.

De koepelorganisatie van verpleeghuizen Arcares ziet in het rapport van de zorgautoriteit "eindelijk" erkenning van het probleem waar de organisatie al jaren op wijst: verpleeghuizen krijgen te weinig geld van de overheid om de patiënten verantwoord te verzorgen. Volgens Arcares is het onmogelijk nog efficiënter te werken na alle bezuinigingen.

De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) constateert dat na jaren van politiek geharrewar nu definitief objectief is vastgesteld dat er meer geld moet naar de verpleeghuiszorg. Volgens de LOC moet het kabinet snel, nog dit jaar, over de brug komen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief