Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verklaring van Ayaan Hirsi Ali

27 jun 06

Hieronder volgt de letterlijke weergave van de verklaring van Ayaan Hirsi Ali over haar identiteit:


Op 15 mei j.l. heb ik van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een brief ontvangen waarin mij werd meegedeeld dat de uitlatingen die ik over mijn identiteit heb gedaan zouden kunnen impliceren dat ik het Nederlanderschap nooit had verkregen.

Deze mededeling was gebaseerd op mijn verklaring, dat ik niet Ayaan Hirsi Ali, maar Ayaan Hirsi Magan heet. Deze naam is samengesteld uit mijn eigen naam, de naam van mijn vader en de naam van mijn vaders vader. Deze wijze van naamsgebruik is in Somalië wettelijk en traditioneel gangbaar. De naam Magan is ook altijd door mijn vader gevoerd en ik ben met deze naam opgevoed. Bij mijn asielaanvraag en daarmee ook later bij mijn verzoek tot naturalisatie, heb ik deze naam echter niet gebruikt.

Ik heb, om redenen die er nu niet meer toe doen, een andere naam gebruikt, te weten de naam Ali. Onder deze naam is mijn vaders vader daadwerkelijk geboren, zoals mijn familieleden getuigen. Hij heeft zich pas later Magan genoemd. Anders dan ik in het verleden soms heb gezegd, hoort de naam Ali dan ook wezenlijk bij mij. De naam Ayaan Hirsi Ali is de naam die ik naar Somalisch recht en gewoonte mocht voeren en die daarmee ook uitgangspunt voor de Nederlandse naamsaanduiding kan zijn.

Mijn mededeling, dat ik over mijn identiteit heb gelogen, geeft dus niet de werkelijkheid weer. Het gaat hier echter om feiten die de minister niet bekend konden zijn en ik heb er volledig begrip voor, dat zij heeft gehandeld zoals zij heeft gedaan. Ik betreur het dat ik haar met mijn mededeling op het verkeerde been heb gezet. Ik zal als Ayaan Hirsi Ali door het leven gaan. w.g. Ayaan Hirsi Ali

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief