Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Risico's Nederlanderschap Hirsi Ali waren bekend

28 jun 06

De risico's rond het Nederlanderschap van Ayaan Hirsi Ali waren al bekend en intern besproken, voordat zij op 30 januari 2003 toetrad tot de Tweede Kamer.

VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn, minister Johan Remkes (Binnenlandse Zaken), de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en de veiligheidsdienst AIVD onderzochten de kwestie. Er volgden geen stappen. Dat blijkt uit een feitenrelaas dat minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Kamer wilde weten wie op welk moment wist van de onjuiste naam van Hirsi Ali. Tijdens het debat medio mei beweerde Verdonk dat zij nooit had geweten dat haar partijgenote onjuiste gegevens had gebruikt bij haar asielverzoek en later haar naturalisatie. Vooral fractieleider Femke Halsema van GroenLinks trok dat in twijfel.

Uit het relaas blijkt dat de informatie, voor zover kan worden nagegaan, niet aan de betrokken minister voor Vreemdelingenzaken is overgebracht. In januari 2003 zat Hilbrand Nawijn namens de LPF op die post. Verdonk trad in mei van dat jaar aan.

In drie memoranda, van 10 en 17 december 2002 en van 15 januari 2003, staat al dat bij een onjuiste opgegeven naam het Nederlanderschap niet is verleend. Uit het vreemdelingendossier zelf komen geen onregelmatigheden aan het licht. Verder wordt steeds geconstateerd dat op deze momenten (nog) geen aanleiding is om stappen tegen Ayaan te ondernemen.

De informatie bleef destijds hangen bij het hoofd van Bureau Bijzondere Zaken, de toenmalig hoofddirecteur van de IND en het plaatsvervangend hoofd AIVD. Die bespraken de mogelijke gevolgen van een onterechte naturalisatie met de toenmalige VVD-partijvoorzitter Eenhoorn. Dat gebeurde op verzoek van VVD-minister Remkes, die verantwoordelijk is voor de AIVD.

De veiligheidsdienst had Eenhoorn op 23 december gewezen op consequenties voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer, integriteitsrisico's en op de eigen verantwoordelijkheid van de partij. Eenhoorn gaf aan dat hij de gevolgen juridisch zou laten onderzoeken. Het AIVD-hoofd begreep twee weken later van de VVD'er dat de Kiesraad geen problemen zag. Daarna was er geen contact meer.

De VVD-top heeft al eerder aangegeven te weten dat de naam, leeftijd en het vluchtland dat Hirsi Ali had opgegeven, niet klopte. Vicepremier Gerrit Zalm heeft op de persconferentie van Hirsi Ali gezegd dat hij drie jaar geleden niet kon bevroeden dat er juridische complicaties zouden zijn.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief