Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

CDA en VVD willen geen onderwerpen taboe verklaren

3 jul 06

CDA en VVD willen tijdens de kabinetsformatie geen onderwerpen taboe verklaren voor het nieuwe minderheidskabinet dat ze gaan vormen.

De formatie dient volgens hen alleen om na te gaan of er voor zo'n minderheidskabinet voldoende steun is bij de oppositie. Of omstreden kwesties als de omroepplannen en de inburgeringswet voor de verkiezingen nog in de Tweede Kamer worden behandeld, moet het nieuwe kabinet zelf bepalen.

De fractievoorzitters Maxime Verhagen (CDA) en Mark Rutte (VVD) hebben dat maandag duidelijk gemaakt aan informateur Ruud Lubbers. Die heeft van de koningin opdracht gekregen te onderzoeken of er een minderheidskabinet kan komen dat de overheidsbegroting voor volgend jaar voorbereidt en dat nieuwe verkiezingen in november uitschrijft.

De verkiezingen zullen waarschijnlijk plaatsvinden op 22 november. Volgens bronnen rond de informateur hebben de meeste fracties geen bezwaar tegen deze datum, die hen door Lubbers als werkhypothese is voorgelegd.

Verhagen en Rutte noemden het na hun gesprek met Lubbers van groot belang dat het nieuwe kabinet een volwaardige begroting en belastingplan kan indienen. Dat kan dan nog voor de verkiezingen ophoofdlijnen door de Tweede Kamer worden behandeld. Volgens Rutte is het hard nodig de economie, die nu in een opgaande lijn zit, een extra duwtje in de rug te geven door lastenverlichting.

De oppositiepartijen PvdA en SP hebben Lubbers juist geadviseerd het nieuwe kabinet niet allerlei omstreden voorstellen "erdoor te laten jassen". Volgens PvdA-leider Wouter Bos en zijn SP-collega Marijnissen moeten thema's als de verlaging van de vennootschapsbelasting, de JSF, de weg door het Naardermeer, de liberalisatie van het huurbeleid en de verkoop van aandelen Schiphol niet meer worden behandeld.

Ook fractieleider Lousewies Van der Laan van de voormalige regeringsfractie D66 noemde de JSF en de snelweg tussen de A6 en de A9 bij Naarden als onderwerpen die niet meer behandeld moeten worden. Van der Laan zegde wel toe de sociaal-economische agenda van het kabinet te steunen.

Ook de LPF is daartoe bereid, maakte fractieleider Gerard van As aan Lubbers duidelijk. Wat Van As betreft moet de kwestie A6/A9 juist wel snel worden behandeld. De omroepplannen van ex-staatssecretaris Medy van der Laan kunnen wat Van As betreft wel de ijskast in.

CDA en VVD zullen waarschijnlijk besluiten de ministersposten die vacant zijn geworden door het vertrek van de D66'ers Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken) en Alexander Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing), op te vullen door anderen dan de zittende ministers. Rutte zei na zijn gesprek met Lubbers geen voorstander te zijn van "dubbelfuncties".

Ingewijden houden er rekening mee dat Economische Zaken naar een VVD'er zal gaan. Wanneer een CDA'er die post zou bezetten zou het evenwicht in de sociaal-economische vierhoek van de ministerraad te veel worden verstoord. Premier Jan Peter Balkenende en minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) zijn allebei CDA'er. Minister Gerrit Zalm (Financiën) is zoals de zaken nu staan de enige VVD-er in de vierhoek, waar de plaats van Laurens Jan Brinkhorst van D66 vrij komt.

Informateur Lubbers zei zaterdag te verwachten één of twee weken nodig te hebben voor zijn werkzaamheden. Maanadagavond liet hij via zijn woordvoerder weten dat hij deze week zijn karwei al af denkt te ronden. Dat betekent dat het nieuwe kabinet volgende week zijn regeringsverklaring kan afleggen in de Kamer.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief