Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Nieuw kabinet donderdagavond bijeen

6 jul 06

Het nieuwe kabinet Balkenende-III komt donderdagavond voor het eerst bijeen voor zijn 'constituerend' beraad. Dat is de bijeenkomst van personen die van plan zijn samen een kabinet te vormen.

Omdat er formeel nog geen sprake is van een nieuw kabinet, vindt de vergadering niet plaats in de Trêveszaal , waar ministerraden doorgaans gehouden worden, maar in een andere zaal van het ministerie van Algemene Zaken. Daarna komt dezelfde groep nogmaals samen om voor het laatst demissionair te vergaderen als Balkenende-II, om nog wat laatste zaken af te handelen. Dat gebeurt wel in de Trêveszaal.

Vrijdag worden de nieuwe bewindslieden van het nieuwe kabinet beëdigd. De koningin keert daarvoor terug van vakantie. Er komt geen bordesscène. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst achtte formateur Jan Peter Balkenende dat "niet opportuun" omdat er geen nieuwe gezichten in de ministersploeg zitten. De beoogde nieuwe ministers Joop Wijn (Economische Zaken) en Atzo Nicolaï (Koninkrijksrelaties) waren immers in Balkenende-II al staatssecretaris. In 1982 , de laatste keer dat er een minderheidskabinet aantrad, vond er wel een bordesscène plaats, maar toen telde het kabinet wel nieuwe gezichten.

Vrijdagochtend om half twaalf komt het nieuwe kabinet bijeen om de regeringsverklaring voor te bereiden. Die verdedigt het om 14.00 uur in de Tweede Kamer. Of in dat debat een motie van wantrouwen wordt ingediend, is nog onzeker. GroenLinks en SP laten dat van het verloop van het debat afhangen, zeiden ze donderdag. De D66-fractie, die vorige week Balkenende-II ten val bracht , acht ,,de kans klein" dat ze met een motie van wantrouwen komt, maar zal zo'n motie wel steunen als anderen die indienen. De PvdA heeft geen plannen voor een motie. Maar ze sluit steun aan een poging van anderen om het nieuwe kabinet meteen om zeep te helpen ook niet bij voorbaat uit. Al die partijen waren tegen de komst van een nieuw missionair kabinet. Ze hebben erop aangedrongen dat het kabinet Balkenende-II demissionair zou blijven en dat de verkiezingen al in september zouden plaatsvinden.

De kleine christelijke partijen en de LPF hebben geen principieel bezwaar tegen het nieuwe kabinet. Wel hebben ze eisen gesteld over wat het kabinet de komende maanden wel of juist niet zou moeten behandelen. ChristenUnie en LPF hebben gedreigd met ,,problemen" als hun wensen niet gehonoreerd worden.

(Bron:ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief