Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Balkenende III krijgt steun van de Tweede Kamer

7 jul 06

Het minderheidskabinet van premier Jan Peter Balkenende lijkt het groene licht te krijgen van een meerderheid van de Tweede Kamer. Het CDA en de VVD krijgen steun van de LPF en de Groep Nawijn.

De rest van de oppositie eist meer garanties over terughoudendheid van het nieuwe kabinet. Ze zal per voorstel kijken of zij het steunt of niet. De SP vond Balkenende III ronduit ongewenst.

Dat bleek vrijdag tijdens het debat over de regeringsverklaring. Voor zover het er na de eerste termijn uitziet, zal er geen motie van afkeuring worden ingediend. D66 had al aangekondigd een dergelijke motie te zullen steunen, omdat minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) nog steeds op haar plek zit. De uit de coalitie gestapte partij heeft na de affaire met Ayaan Hirsi Ali geen vertrouwen meer in deze bewindsvrouw. Zo'n motie zal overigens geen meerderheid halen.

Balkenende heeft aangegeven dat zijn derde kabinet zich bewust is van zijn begrenzingen maar zeer gemotiveerd is om voort te bouwen op de fundamenten van zijn voorganger. "Nederland mag en kan nu niet stilstaan", aldus Balkenende. Hij vindt dat "2007 geen verloren jaar mag worden".

Het kabinet wil met een "volwaardige begroting" meer mensen aan een baan helpen en meer koopkracht realiseren. Volgens de premier kan het nieuwe kabinet "daadkracht niet los zien van draagvlak."

De fractieleiders van CDA en VVD gaven hun volle steun aan het kabinet. Maxime Verhagen (CDA) wil af van de concessies die onder het oude kabinet zijn gedaan aan D66. Het gaat om de nieuwe mediawet en de aanpassing van de kieswet. VVD-leider Mark Rutte wil een "beleidsrijke begroting". Hij toonde zich zeer positief over de prestaties van het kabinet. De LPF steun het kabinet voluit en wil vooral dat de economische vooruitgang niet stagneert. "We moeten het zoet niet laten verzuren", aldus fractieleider Gerard van As.

De linkse oppositie is daar juist negatief over. PvdA-leider Wouter Bos wees erop dat Nederland nu meer werklozen heeft dan toen Balkenende in 2002 aantrad en dat er meer armoede is. Bos beloofde "constructief" mee te werken aan het op tijd behandelen van het "hoogst noodzakelijke".

De PvdA wil dan wel dat het kabinet terughoudend is met politiek omstreden besluiten zoals de aankoop van het gevechtsvliegtuig JSF,de aanleg van een weg bij het Naardermeer, verlaging van de winstbelasting en de verkoop van aandelen Schiphol. Andere oppositiepartijen sloten zich daarbij aan. GroenLinksleider Femke Halsema zei het kabinet vooral te steunen in alle beslissingen om geen besluit te nemen. "Eerst moet de kiezer aan bod komen."

PvdA, SP en GroenLinks hadden harde kritiek op het feit dat erdrie kabinetten Balkenende in vier jaar tijd waren. "Het lijktItalië wel", aldus Marijnissen. Hij noemde het eerste kabinet Balkenende onvermijdelijk, het tweede onfatsoenlijk en het derdeongewenst. De SP-voorman vindt het nu aangetreden missionairekabinet "een gênante vertoning".

De hele oppositie is niet gerust op de toezeggingen vanBalkenende over terughoudendheid. Ze eist meer garanties daarover.Ook zijn alle oppositiepartijen blij met de vervroegde verkiezingen. "Nederland heeft rust, stabiliteit en vertrouwen nodig. Daarom moeten er nieuwe verkiezingen komen", zeifractieleider André Rouvoet (ChristenUnie). Balkenende zal vrijdagavond antwoorden.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief