Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

NZa: half miljoen aan onterechte declaraties tandartsen

24 jul 06

De Nederlandse Zorgautoriteit in oprichting heeft 58 tandartsen en vier handelsbedrijven laten onderzoeken op de verkoop van kronen. Ruim de helft van deze tandartsen haalt oneigenlijk voordeel uit die verkoop.

De kronen worden tegen een lage prijs ingekocht in het buitenland, maar het voordeel wordt niet doorberekend aan de patiënt. Dit is wettelijk verboden. In totaal gaat het om 551.000 euro aan onterechte declaraties. De betrokken tandartsen hebben een waarschuwing gekregen, enkele gevallen waren zo ernstig dat er een proces verbaal is opgelegd. Dit blijkt uit het onderzoek dat de NZa i.o. door de FIOD-ECD heeft laten uitvoeren. De NZa i.o. heeft de regelgeving aangescherpt.

De NZa i.o. heeft laten onderzoeken of Nederlandse tandartsen ten onrechte voordeel genieten uit de verkoop van kronen. 58 tandartsen die gebruik maken geïmporteerde kronen en vier bedrijven die handelen in kronen zijn onderzocht. Gebleken is dat 53 procent van de onderzochte tandartsen handelt in strijd met de wet. Er zijn drie methodes aangetroffen waarop tandartsen oneigenlijk voordeel behalen. Het onderzoek is niet representatief voor heel Nederland. De belangrijkste reden voor dit onderzoek is het traceren van hiaten in de wetgeving. De tandartsen met de hoogste omzet zijn onderzocht.

Bij de eerste methode geniet de tandarts direct inkoopvoordeel doordat de inkoopprijs wordt gedeclareerd, verhoogd met een bedrag wegens extra bestede tijd. Tandartsen mogen dit niet declareren omdat hiervoor geen tarief bestaat. Zeven tandartsen hebben een waarschuwing gekregen, drie kregen een proces verbaal. Het gaat bij deze tien tandartsen om 141.000 euro.

Bij de tweede methode brengt de tandarts naast de kroon extra verrichtingen in rekening. De regelgeving laat hierover ruimte voor verschillende interpretatie, waardoor niet duidelijk is of sprake is van een wettelijke overtreding. Het gaat hier om 252.000 euro bij zeventien tandartsen. De NZa heeft de regels aangescherpt, tandartsen zijn voortaan verplicht aan verzekeraar en consument inzichtelijk te maken waaruit de rekening is opgebouwd.

Bij de derde methode omzeilen tandartsen de wet met een gekunstelde constructie. Tandartsen hebben dan belang in de onderneming die de kronen inkoopt en verkrijgen zo het voordeel. De NZa i.o. vindt dit ongewenst. Het OM onderschrijft dat en beoordeelt of de betreffende tandartsen kunnen worden vervolgd. Vier tandartsen genoten in totaal een indirect voordeel van 158.000 euro.

Aanleiding voor de NZa i.o. om het onderzoek uit te zetten is een uitzending van NOVA. Volgens NOVA zouden de door import gemaakte verkoopvoordelen in toenemende mate aan de tandartsen ten goede komen en niet aan de patiënt. Naar aanleiding van de uitzending heeft de NZa i.o. FIOD-ECD opdracht gegeven onderzoek in te stellen bij tandartsen.

Acties NZa
De NZa i.o. heeft de regels aangescherpt waardoor het voortaan ook voor de consument duidelijk is wat er wordt gedeclareerd. Bij de zeven tandartsen die een waarschuwing hebben gekregen wordt over een jaar een nieuwe controle uitgevoerd. Als de tandartsen dan nog in overtreding zijn volgt een proces verbaal. In drie gevallen is de overtreding zo ernstig dat er direct een proces verbaal is opgelegd. Bij de vier gevallen waar ingewikkelde constructies zijn aangetroffen om de wet te ontduiken heeft de NZa i.o. het OM gevraagd te beoordelen of deze tandartsen strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief