Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Biografie: Dirk Sijmons

1 aug 06

Is: sinds 2004 Rijkslandschapsarchitect. In de planning van Nederland, variŽrend van architectuur tot ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur speelt hij een cruciale rol.


Sijmons is betrokken bij alle belangrijke plannen in het land, variërend van IJburg tot het rivierengebied (plan Ooievaar) tot nieuwbouwplannnen voor Schiphol en de 2e Maasvlakte.

Carrière: Tot voor kort was hij lid van de VROM-Raad, die regering en parlement adviseert over de duurzame kwaliteit van de leefomgeving en onderdelen van het rijksbeleid op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Al vijftien jaar is hij directeur van het ontwerpbureau H+N+S. Tevens is hij verbonden aan het Berlage-instituut en bepaalt hij als voorzitter van de stichting OASE, mede de inhoud van het architectonisch debat.

Controversieel dijkenplan: Sijmons kreeg landelijke bekendheid toen hij samen met drie collega's een plan presenteerde om het Nederlandse rivierenlandschap op onconventionele wijze aan te pakken. Ze pleitten destijds voor minder dijken in plaats van meer om zo de toenemende waterdruk aan te kunnen. Tot dan toe was de heersende gedachte dat dijken telkens moesten worden verhoogd om de toenemende waterdruk aan te kunnen.

Kritiek op de overheid: Als Rijkslandschapsarchitect zit Dirk Sijmons in het College van Rijksadviseurs samen met de Rijksbouwmeester en de Rijksdeskundigen voor infrastructuur en cultureel erfgoed. Dit College uitte vorige maand sterke kritiek op de overheid die zich terugtrekt uit de planning en die uit handen geeft aan de lokale overheden.

'Nederland verrommelt': De Nederlandse architectuur en ruimtelijke ordening worden bedreigd door gebrek aan expertise bij de overheid en de overdaad aan procedures, zo schrijft het college in een advies. Het College bespeurt een breed gedragen ongenoegen over hoe Nederland er tegenwoordig uitziet. Infrastructuur wordt niet goed ingepast, overal verschijnen er bedrijventerreinen en er wordt krampachtig omgegaan met de relatie tussen oud en nieuw. Nederland verrommelt en we durven geen ambitie meer uit te spreken. Bovendien vindt het College dat het Rijk veel bevoegdheden uit handen geeft aan de lokale overheid terwijl er vanuit het Rijk geen visie bestaat van waaruit de lokale overheden zouden kunnen opereren.

In het tijdschrift Noorderbreedte schijft Sijmons een column. Hierin geeft hij een deel van zijn visie op de maakbaarheid van Nederland prijs. Ook schreef hij voor dit blad een artikel over ruimtelijke ordening in ons land.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief