Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

CDA wil vier miljard minder zorgkosten

17 aug 06

Het CDA wil de staatsschuld vooral aflossen door tussen 2008 en 2011 de groei van de zorgkosten te beperken met 4 miljard euro.


Dit moet onder meer door bestrijding van de bureaucratie. Maar het meeste geld moet komen van de mensen zelf. Zij moeten meer betalen voor de verblijfskosten als ze in een zorginstelling zitten. De zorg voor ouderen en gehandicapten blijft wel in de volksverzekering AWBZ. Dat blijkt uit het nog niet door het Centraal Planbureau doorgerekende conceptprogramma dat donderdag in Amsterdam is gepresenteerd.

Het CDA kiest er niet voor om onrust te creëren door de AOW te fiscaliseren, hield lijsttrekker Jan Peter Balkenende daar zijn gehoor voor. Zijn nummer 2 van de lijst, fractievoorzitter Maxime Verhagen, spreekt tegen dat het scheiden van wonen en zorg ook tot onzekerheid leidt. "Mensen houden het recht op hun individuele huurtoeslag."

De door het CDA gepropageerde periodieke herijking van het pakket zit niet in het program om geld op te leveren. Het is volgens Balkenende niet nodig om mensen te dwingen langer te laten werken of AOW'ers zelf meer mee te laten betalen aan de volksverzekering. Volgens hem kan de vergrijzing ook betaalbaar blijven door het draagvlak voor de zorgkosten te vergroten en dat kan door meer mensen aan het werk te houden en de invoering van de 40-urige werkweek. Dat is "geen dictaat van de politiek", dat moeten de werkgevers en werknemers samen bespreken, zei hij.

In totaal wil het CDA 6,5 miljard euro bezuinigen op de overheidsuitgaven. Behalve zorg moet de overheid zelf 2,5 miljard inleveren door bijvoorbeeld minder externe deskundigen in te huren en het ambtenarenapparaat in te krimpen. Daarnaast wil de partij 1 miljard besparen door onder meer de reïntegratie- en arbeidsbemiddeling beter te laten lopen. Extra bekeuringen en strengere straffen moeten een half miljard opleveren.

Daarnaast wil de partij 500 miljoen euro afromen van maatschappelijke ondernemingen als woningbouwcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen die zich met zaken als winst maken en vermogensbeheer bezighouden. Zij moeten zich beperken tot hun kerntaken als huizen bouwen en lesgeven. Wijziging in de studiefinanciering moet meer kwaliteit en kan verwachting een paar honderd miljoen euro per jaar opleveren.

Het is volgens de christendemocraten niet nodig om in te grijpen in de AOW. "De ruimte die de economische groei geeft voor de overheidsfinanciën stoppen wij in de aflossing van de staatsschuld en daardoor meer zekerheid van de AOW", aldus de voorzitter van de programmacommissie René Smit.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief